By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 16, 18. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor k výročí uvedení Vest-Pocket-Revue (19. 4. 1927). O humoru, atmosféře Osvobozeného divadla, snaze navázat na jeho tradici a o současných...
Article
2
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 26, 1967, č. 12-19, 22. 1.-13. 5., s. 7
Annotation: Vzpomínkový seriál: č. 13, 1. 4.; č. 15, 15. 4.; č. 17, 29. 4.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 19/20, 19. 4. 1967, s. 2
Annotation: Historický kalendář od vzniku OD k premiéře Vest Pocket Revue.
Article
4
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 45, 2001, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 7, č. 11, s. 16-18; č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 7, č. 12, s. 16-18
Annotation: O tradici hostování Osvobozeného divadla v Brně v letech 1929-1934; kapitola historického seriálu H. Pospěchové Nesoustavné setkávání s brněnským...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 31, 6. 2., příl. Víkend, s. 31
Annotation: Glosa k 90. výročí založení Osvobozeného divadla.
Article
6
In: Česká osvěta. -- Roč. 33, 1936/1937, č. 10, červen 1937, s. 376
Annotation: Kladný posudek sborníku vydaného k desetiletí: Osvobozené divadlo. Vyd. nakl. F. Borový, Praha 1937.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 19, 26. 4. 1962, s. 1
Annotation: O příčinách úspěchu divadla J. V. a J. W. a jeho významu a živé tradici.
Article
8
In: Prager Presse. -- Roč. 12, 1932, č. 262, 25. 9., odpolední vydání, s. 5
Annotation: O zásadách, na nichž budují své dramatické umění oba protagonisté Osvobozeného divadla.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 171, 5. 4., s. 6
Annotation: O chystaném sborníku k desetiletí trvání: Osvobozené divadlo.
Article
10
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 23, 1935, č. 70, 23. 3., s. 1
Annotation: O pověstech, že: Osvobozené divadlo bude měnit strukturu své práce nebo že bude dokonce likvidovat; článek vypočítává, jaká škoda by vznikla,...
Article
11
In: Právo lidu. -- Roč. 47, 1938, č. 53, 4. 3., s. 4
Annotation: Uvádí text dopisu: Osvobozené divadlo čs. rozhlasu, jehož se ředitelství divadla dotazuje, proč rozhlas odmítá vysílat hry tohoto divadla.
Article
12
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 6, 7. 1., s. 5
Annotation: O zastavení pohostinských her Skupova Hurvínka a Spejbla na scéně: Osvobozené divadlo v Praze, které bylo postiženo dávkou se zábav v důsledku...
Article
14
In: Jarmark umění. -- R. 1994, č. 10, prosinec, s. 10-11
Annotation: Referát o konferenci: Osvobozené divadlo a meziválečná avantgarda, která se konala 23. 4. 1994.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 130, 10. 10., s. 4
Annotation: Úryvky z her "Kat a blázen" a "Rub a líc".
Article
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 13, 1976, č. 1, s. 29-52
Annotation: O světovém (i českém) avantgardním divadle mezi dvěma válkami (mj. též o Osvobozeném divadle) a o současném západoevropském a americkém...
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 11, 1955, č. 5, 6. 1., s. 3
Annotation: Článek o hrách Osvobozeného divadla.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [1], 1954, listopad/prosinec, s. [4]
Annotation: Doslov J. Wericha k výboru čtyř her Osvobozeného divadla.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 4, [19. 4.], s. 3
Annotation: O svých historiografických výzkumech a kontaktech s J. Werichem. K 70. výročí premiéry Vest Pocket Revue; s poznámkou Z knihy Osvobozené divadlo...
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 7, 8. 11. 1967, s. 2
Annotation: O autorství J. Honzla.
Article