By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 288 (832), 6. 12., s. [3]
Annotation: Sloupek o spisovatelově tvůrčí činnosti.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 26, 26. 6., s. 614-615
Annotation: Báseň. Věnováno Janu Otčenáškovi.
Article
3
by Romek
In: Tsunami [samizdat]. -- Roč. 3, 1986, č. 2, 7. 3., s. [8]
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 272, 19. 11., příl. Péčko, č. 46, s. 7
Annotation: Medailón k 70. výročí narození.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 271, 19. 11., s. 5
Annotation: Medailón k nedožitým sedmdesátinám 19. 11.
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 276, 21. 11., s. 5
Annotation: Medailón k nedožitým 60. narozeninám (zemřel 1979).
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 70, 1989, č. 272, 18. 11., Příloha Pravdy, s. 4
Annotation: K 19. 11.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 3, listopad 1984, s. 136-139
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 38, 1984, č. 46, 17. 11., s. 6
Annotation: Medailón k 60. výročí narození 19. 11.
Article
11
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 43, 1989, č. 46, 18. 11., s. 6
Annotation: K 65. výročí narození 19. 11.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 6, 1981, č. 20, 25. 9., s. 8
Annotation: Ukázka ze vzpomínkové rukopisné prózy z pozůstalosti J. O.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 47, 14. 11., s. 3
Annotation: Medailón k 60. výročí narození 19. 11.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 48, 28. 11., příl. Kmen, č. 48, s. 3
Annotation: K 60. výročí narození.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 40, 1984, č. 273, 17. 11., s. 8
Annotation: K 60. výročí narození.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 273, 17. 11., s. 11
Annotation: K 60. výročí narození 19. 11.
Article
17
In: Romeo, Julie a tma. -- S. 7-12
Annotation: Medailón.
Book Chapter
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 43, 24. 10., s. 16
Annotation: Z připravovaného knižního souboru.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 112, 12. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 5, 1967, č. 38, 21. 9., s. 12
Annotation: Referát.
Article