By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 70 (4), s. 47
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 52
Annotation: Poznámka u ukázky z jeho výboru Promluvy do zdi (s. 51-52).
Article
4
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2003, listopad/prosinec, s. 18-23
Annotation: Rozhovor; mj. o cyklu básní Promluvy do zdi, který je připraven k vydání (ukázka otištěna na s. 24-25).
Article
5
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 32
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi, k otištěným ukázkám ze sbírky Promluvy do zdi (vychází v libereckém nakladatelství Bor), s....
Article
6
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, březen/duben, s. 53-55
Annotation: Doslov z knihy, která právě vychází.
Article
7
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-8-3. -- R. 2016/2017, č. 10, s. 41-42
Annotation: Báseň. Připojen autorův medailon.
Article
8
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-3356-0. -- R. 2008/2009, s. 84
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 54 (4), s. 47
Annotation: Anotace knihy, která vyšla k 80. narozeninám L. Příhody.
Article
10
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 36, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-3-8. -- R. 2013/2014, č. 8, s. 43
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných básní Paběrkování.
Article
12
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-7868-4. -- R. 2010/2011, s. 33
Annotation: Medailonek u otištěného textu A potom přijely tanky... O roce 1968 v Liberci očima novináře (s. 32-33).
Article
13
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 70 (4), s. 45-46
Annotation: Nekrolog; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 46).
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 89, 15. 4., příl. Salon, č. 363, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
15
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 53 (3), s. 45-47
Annotation: Medailon. Na s. 48 jsou otištěny ukázky z jeho sbírky Umíněný Ikaros.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 28, 3. 2., s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
17
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-5084-3. -- R. 2005/2006, s. 87
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u básní M. Achové, které L. Příhoda přeložil.
Article
18
In: České motivy. -- s. 79-82
Annotation: Doslov.
Book Chapter
19
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. 3, 2018, č. 8/9/10/11, 31. 12., příl. Členský zpravodaj KNPJ, pobočného spolku Syndikátu novinářů České republiky, roč. 29, 2018, č. 3 [11], s. 8-10
Annotation: Nekrolog L. Příhody; připojena vzpomínka na básníka; připojena výběrová bibliografie.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 3, březen, s. 16
Annotation: Recenze.
Article