By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 7, březen, s. 413
Annotation: Báseň v překladu A. Přidala.
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 3, 16. 3., s. 13
Annotation: Básně z níže zmíněných sbírek.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 57-59
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 99, 27. 4., s. 10
Annotation: Recenze nového časopisu (v č. 3 rozhovor s A. Přidalem).
Article
6
In: Zvuk. -- ISSN 1214-0139. -- R. 1995/1996, jaro 1996, s. 26-29
Annotation: S bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 6, 1996, č. 195, 4. 10., příl. Dobrý večer plus, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 3, 1996, č. 3, 15. 1., s. 70-79
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 2, 1995, č. 6, 25. 1., s. 37
Annotation: Rozhovor.
Article
10
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 200, 13. 10., s. 3
Annotation: Medailón k 60. narozeninám.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 262, 8. 11., s. 7
Annotation: Odpověď na otázku Jak lze změnit vliv násilí a hlavně zobrazovaného násilí na společnost.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 178, 1. 8., s. 1 a 3
Annotation: Odpovědi A. P. na otázky čtenářů.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 16, 21. 4., s. 4-5
Annotation: Úryvky z právě vycházející knihy rozhovorů (Ivo Železný).
Article
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 30, 6. 2., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Národní divadlo informuje. -- R. 1993, č. 3, březen, s. 10-11
Annotation: Autobiografie.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 39, 24. 9., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 117, 3. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 151, 5. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article