By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 5-6
Annotation: Článek.
Article
2
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 2 (7), 1995, č. 1, s. 147-149
Annotation: Referát o 61. světovém kongresu mezinárodního PEN klubu konaném na téma tolerance 6.-12. 11. 1994 v Praze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 268, 28. 5., s. 7
Annotation: O významu PENklubu pro sbližování spisovatelů různých národů. Též však kritické připomínky, že (některé) nacionalisticky orientované...
Article
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2005, březen, s. 76-78
Annotation: Článek o výročí; připojeny názory uvedených spisovatelů na PEN a členství v něm.
Article
5
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 36
Annotation: Komentář k soudobé situaci národních Penklubů a jejich vzájemných vztahů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 39, 18. 6. 1948, s. 4
Annotation: Reportáž z mezinárodního sjezdu PEN klubu v Kodani (1.-5. 6.); debatovalo se mj. o novém směřování české literatury po Únoru 1948.
Article
7
In: Groš. -- R. 1938, č. 38, 17. 9., s. 10
Annotation: Naši autoři promlouvají ke svědomí světa. Penklub.
Article
8
In: Lidové noviny. -- Roč. 46, 1938, č. 327, 1. 7., s. 7
Annotation: O dojmech účastníků sjezdu Penklubů za všesokolského sletu, jenž na ně silně zapůsobil.
Article
9
In: Dru [samizdat]. -- Roč. [4], 1975, č. 1, únor, s. [5]
Annotation: Úryvky o poslání literatury, především poezie, z diskuse publikované ve sborníku PEN klubu a z knihy "Creative Intuition in Art and Poetry".
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 129, 4. 6., s. 19
Annotation: Rozhovor s prezidentem romského PEN klubu.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 106, 7. 5., s. 11
Novinky.cz [online]. -- 6. 5. 2015
Annotation: Zpráva o udělení cen Mezinárodního PEN klubu.
Article
12
In: Právo lidu. -- Roč. 43, 1934, č. 148, 27. 6., s. 6
Annotation: O jednání spisovatelů z 30 zemí na sjezdu Pen klubu v Edinburgu o svobodě spisovatelského tvoření a svobodě vůbec.
Article
13
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 128, 1. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s prezidentem exilového PEN Klubu při setkání v severoněmeckém Oldenburgu.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 108, 10. 5., příl. Salon, č. 518, s. 4
Annotation: Odpovídá nová prezidentka amerického PEN klubu.
Article
15
In: Prager Presse. -- Roč. 10, 1930, č. 179, 1. 7., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O stati: Jelínek Hanuš v Pologne Littéraire věnované sjezdu PEN-klubů; stať se týká mezinárodních literárních styků.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 165, 18. 7., s. 3
Annotation: Mj. o udělení ceny francouzského PEN Klubu, převzaté za onemocnělého V. Havla A. Freimannovou; v souboru reportáží Havlova cesta na podporu české...
Article
17
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 207, 26. 10., s. 8
Annotation: Zpráva o protestu PEN klubu proti digitalizaci knih prováděné společností Google.
Article
18
In: Prager Presse. -- Roč. 6, 1926, č. 40, 9. 2., odpolední vydání, s. 7
Annotation: Karikatura. Schlachtfest in Prager PENklub. III. Paradox des Aesthetentums. K. Dostal s řeckým vavřínem na holé lebce pojídá se vznešenou pózou...
Article
19
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 6, 11. 6., s. 30
Annotation: Komentář se věnuje politické angažovanosti literárních organizací, konkrétně PEN klubu.
Article
20
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 5, červen, s. 17
Annotation: Zpráva o udělení čestného členství v mezinárodním PEN klubu I. M. Jirousovi.
Article