By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 21 (67), 1975, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Recenze; též o jeho německých knihách Jetzt kann ich sprechen (Düsseldorf, W. Rau); Gott lässt sich nicht verbannen (Freiburg, Herder).
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 231, 3. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 40, 3. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život (Řím). -- Roč. 32, 1980, č. 3, březen, s. 51
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 3. 4., s. 54-56
Annotation: Biografická stať.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 65, 18. 3., s. 16
Annotation: Vzpomínka na petici ze srpna 1969 Deset bodů, následný soudní proces a vystěhování Pachmana v roce 1970. Též o memoárech L.P.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 83, 7. 4., s. 16
Annotation: Článek o knize.
Article
8
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 12, 1979, č. 7/8, 5. 7., s. 34
Annotation: O negativní kritice německého vydání knihy vzpomínek v deníku Süddeutsche Zeitung.
Article
9
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 3, 1988, duben, s. [32]-[56]; č. 4, 1988, prosinec, s. [96]-[117]
Annotation: Filozofický esej o náboženství a ideologii. V č. 3 tyto kapitoly: Předmluva, Náboženství opium lidstva?, V čem je marxismus přitažlivý?, První...
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 69, 2002, č. 2, únor, s. 41-48
Annotation: Rozhovor o činnosti církevních organizací v první polovině 70. let 20. stol., na s. 45 též o stycích se spisovateli.
Article
11
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 8, 1975, č. 2, 31. 1., s. 19
Annotation: Nesouhlas s recenzí: Řehoř Pavel, Knižní novinky (Z, 1974, č. 11, s. 10-11, 5. 11.).
Article
12
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 10, 1999, č. 135, 11. 6., s. 5
Annotation: Vzpomínka na vystoupení s. L. Pachmanem na mítinku odborářů závodu 3 Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě 12. 6. 1969. S dokumentárním snímkem...
Article
13
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 10, 1999, č. 135, 11. 6., s. 5
Annotation: Vzpomínka na vystoupení s. L. Pachmanem na mítinku odborářů závodu 3 Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě 12. 6. 1969. S dokumentárním snímkem...
Article
14
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 35, 2009, č. 2, s. 19-22
Annotation: Historická studie dokumentující vystoupení V. H. a L. Pachmana na aktivu odborářů v Nové huti K. Gottwalda v Ostravě 12. 6. 1969; s kapitolou...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 63, 15. 3., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 4 (10)
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 31, 30. 7., s. 4
Annotation: Kritika generace "osmašedesátníků", konkrétně J. Rumla, I. Klímy, P. Kohouta a L. Pachmana, a jejího podílu na utváření "let padesátých".
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 23. 10., s. 50-51
Annotation: Vzpomínky jsou součástí speciálního bloku Reflexu k výročí 28. října 1918.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 8-11
Annotation: Datováno: 20. 10. 1980. Dopis J. Lederera přátelům vysvětlující okolnosti jeho odchodu do SRN, důvody, proč podepsal spolupráci s Adenauerovou...
Article
19
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 7, 1974, č. 11, 5. 11., s. 10-11
Annotation: Přehledová recenze; mj. o: Schneider Jan, Jak číst ohňostroje, Gelterkinden, Akt; Pachman Luděk, Jak to bylo, Toronto, Sixty-Eight Publishers; Válek...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 153, 2. 7., s. 19
Annotation: Kapitola z chystaného životopisu Fenomén Kohout; s mezititulky Záminka pro vyhoštění německého novináře [o "vánoční petici" spisovatelů...
Article