By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 7, 2020, č. 7, 1. 7., s. 18
Annotation: Básně ze sbírky "Toulky Loutky".
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 26, 2016, č. 7/8, červenec, s. [35]
Annotation: Básně z nevydané sbírky Toulky loutky; s připojenou biografickou poznámkou o autorovi, vl. jm. P. Palarčík.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 7. 2., s. 15
Annotation: Básně ze sbírky "Toulky loutky", kterou vydává Herberk a Weles v edici Hewer.
Article
4
online
In: Herberk [online]. -- R. 2013, č. 4, 7. 11., s. 51-56
Annotation: Povídky, fejeton a báseň; povídka "Výlov" s věnováním Tomáši Lotockému a povídka "Porno" Petru Palarčíkovi.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 2
Annotation: Úvodní poznámka k souboru fotografií z olomouckého undergroundového hostince "Ponorka", které provázejí toto číslo (s. 9, 19, 38, 59, 78).
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 111
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka doprovázející otisk veršů P. Pustoryje (Luft macht frei; s. 109-111).
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 157, 7. 7., příl. Salon, č. 425, s. 2
Annotation: Poznámka o P. P. a ukázky z jeho nové knihy.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 234, 6. 10., příl. Salon, č. 438, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 4. 3., s. 16
Annotation: Polemická reakce grafika DTP nakladatelství Votobia na Novotného (Reflex 1998, č. 50) kritiku jím navržené obálky knihy J. K.; připojena stručná...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 13, 28. 6., s. 8-9
Annotation: Reportáž z festivalu Ponavafest, zejména z jeho literární části, v níž vystoupili mj. Z. Volf, P. Palarčík, P. Čermáček, I. Petlan či T....
Article
11
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 6, 2009, č. 1, s. 52
Annotation: Zpráva o soutěži, která se konala v rámci veletrhu; připojeny vítězné básně L. Červenkové (Melouny) a I. Chomiszakové (Co mám v horním...
Article
12
In: Vertikální nostalgie. -- s. 371-378
Annotation: Přehledová literární studie k antologii prací olomouckých literátů, malířů, fotografů, výtvarníků, divadelníků a performerů; s biograficko-bibliografickými...
Book Chapter
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 39-44
Annotation: Studie s oddíly Periodika a literární život; Ze samizdatu do svobody; Exulantské literární návraty; Rodáci a staří známí; Polistopadové objevy;...
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 152-163
Annotation: Stať vznikla jako součást připravovaného komplexního přehledu o olomoucké polistopadové literatuře; mj. o uvedených básnících.
Article