By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2006, č. 81, červen, s. 7
Annotation: O pracovních výsledcích v roce 2005.
Article
3
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 116, březen, s. 11
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 45, červen, s. 4
Annotation: O nové instalaci, připravené M. Dandovou; k otevření památníku 25. 4.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 6, červen, příl. Středočeský kraj, s. 7
Annotation: Článek se věnuje Památníku Karla Čapka.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 103, 3. 5., příl. Víkend, s. 24
Annotation: Reportáž; mj. o návštěvě Památníku Karla Čapka.
Article
8
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 46, 1963, č. 51/52, s. 6
Annotation: Kurzíva o Památníku K. Čapka.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 118, září, s. 10
Annotation: Krátký referát z konference "Uplynulo 120 let od narození Ferdinanda Peroutky", kterou uspořádal Památník Karla Čapka 28. 3. 2015.
Article
10
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2016, č. 12
Annotation: Článek o K. Čapkovi a Památníku Karla Čapka.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 101, 30. 4., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Článek o nové expozici Památníku Karla Čapka, která je věnována O. Scheinpflugové a F. Peroutkovi.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 76, 1. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o konferenci "Uplynulo 120 let od narození Ferdinanda Peroutky", kterou uspořádal Památník Karla Čapka 28. 3. 2015.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 109, červen, s. 2
Annotation: O setkání k 50. výročí založení Památníku Karla Čapka ve Strži.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 86, září, s. 1-2
Annotation: Medailon ředitelky Památníku Karla Čapka na Strži K. Váňové u příležitosti udělení Ceny Karla Čapka za rok 2006 a reportáž o události...
Article
16
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 121, červen, s. 2
Annotation: Zpráva o udělení titulu Muzeum roku (kategorie ceny Gloria Musaealis) Památníku Karla Čapka.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2014, č. 114, září, s. 3 a 12
Annotation: O akcích uspořádaných k 90. výročí vydání cestopisu.
Article
18
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 93, 21. 5., s. 3
denikn.cz [online]. -- 20. 5. 2019
Annotation: Zpráva o rezignaci A. Seidlové na post ředitelky Památníku Karla Čapka.
Article
19
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 114, 19. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o nespokojenosti Občanské iniciativy "Čapkova Strž" s výběrem nové ředitelky Památníku Karla Čapka.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 19, 2021, č. 5, s. 50
Annotation: Článek o tom, jak připomene Památník Karla Čapka osobnost F. Peroutky a o dalších aktivitách Památníku.
Article