By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 12, 1977, č. 10, 23. 2., s. 2-3
Annotation: Reportáž o PNP; s názory vedoucí knihovny a vedoucího Literárního archivu.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 103, 1. 5., s. 6
Annotation: Článek o vybudování Památníku národního písemnictví.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 110, 9. 5., s. 6
Annotation: Referát.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 89-98
Annotation: Soupis ukázek z přírůstků LA PNP (do knih přírůstků v daném období zapsáno 694 položek - 513 556 archivních jednotek); s úvodním komentářem.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 234, 23. 8., s. 3
Annotation: Informativní článek o sbírkách Památníku národního písemnictví otevřeného v květnu 1953.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 19, 7. 5., s. 4
Annotation: Článek k pátému výročí otevření Památníku národního písemnictví na Strahově.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 23, 10. 11., s. 3
Annotation: Polemika vedoucí Literárního archivu PNP s dopisem zástupců čtrnácti kulturních institucí a organizací požadujících vypsání výběrového...
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 25, 8. 12., s. 3
Annotation: Polemická reakce ředitele PNP na výzvu k vypsání výběrového řízení na místo ředitele Památníku národního písemnictví; v rubrice Došlo.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 15, 11. 4., s. 12-13
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 51/52, 19. 12., s. 9
Annotation: O důležitosti PNP jako samostatné instituce; s mezititulky Moderní muzeum české literatury, Slučování jako v Rusku, Péče o písemnictví v české...
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 4, 23. 1., s. 2
Annotation: Dva dokumenty k existenční situaci PNP; v rubrice Došlo.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 2, [únor], s. 6
Annotation: Komentář.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 18, 28. 4.-4. 5., s. 46-47
Annotation: O minulosti a přítomnosti instituce.
Article
15
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 3, 1971, č. 23, 9. 6., s. 2 obálka
Annotation: O Památníku národního písemnictví.
Article
16
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 25, 1973, č. 4, duben, s. 111-114
Annotation: Přehledový článek.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 223, 19. 9., s. 6
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 6-7
Annotation: Článek.
Article
20
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1965, č. 3/4, květen, s. 19
Annotation: O chystaných svazcích.
Article