By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 46, 14. 11., s. 7
Annotation: Příspěvek v autoreklamní rubrice, vyzvedávající osobnost šéfredaktora Patočky.
Article
2
In: 51 pro. -- ISSN 1214-746X. -- Roč. [2], 2005, č. 2, únor, s. 57
Annotation: O údajných finančních zdrojích Patočkových Literárních novin.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 56, 8. 3., s. 12
Annotation: Komentář ke krizi v týdeníku, v němž redaktoři podali hromadnou výpověď.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 64, 17. 3., s. 25
Annotation: O krizi v Literárních novinách po přestěhování redakce do Brna a zániku časopisu Pěší zóna dvojčíslem 12/13.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 53, 16. 3., s. 10
iHned.cz [online]. -- 16. 3. 2005
Annotation: Zpráva o aktuální situaci v redakci Literárních novin.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 70, 24. 3., s. 25
Annotation: Stanovisko zástupce šéfredaktora týdeníku ke kulminující krizi; v rubrice Diskuse.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 94, 22. 4., s. 18
Annotation: O pokračující krizi v týdeníku po valné hromadě Společnosti Literárních novin, svolané odstoupivšími redaktory 19. 4.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 2, 14. 4., s. 30-32
Annotation: O krizi týdeníku, nastalé po výpovědích většiny redaktorů.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 2, 14. 4., s. 92
Annotation: Komentář k nastálé krizi.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 7, 10. 1., s. 10
Annotation: Ironická glosa k údajně neliterárnímu zaměření týdeníků za šéfredaktora J. Patočky.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 12. 1., s. 3
Annotation: O jeho odchodu z místa šéfredaktora v souvislosti se změnou majitele listu.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 10, 13. 1., s. 19
Annotation: Zpráva o novém majiteli (sdružení Právo, solidarita a informace) a dalších změnách.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 11, 27. 5., s. 40
Annotation: Glosa k poslednímu vývoji událostí okolo Literárních novin.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 218, 16. 9., s. 12
Annotation: Fejeton v rubrice Poslední slovo.
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 29, červen, s. 125
Annotation: Glosa o J. Patočkovi.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 185, 10. 8., příl. Salon, č. 280, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 214, 13. 9., s. A6
Annotation: Příspěvek ministra kultury k debatě o financování literárních časopisů.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 7
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article