By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [66]-[68]
Annotation: Dopis F. Pavlíčkovi.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 7, 1993/1994, č. 26, zima 1993, s. 115-125
Annotation: Vzájemné korespondence přátel z dubna 1992 - května 1993.
Article
3
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 92, 20. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti besedy na Univerzitě Palackého v Olomouci začátkem dubna.
Article
4
5
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 10, 30. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 68, 20. 3., s. 5
Annotation: Referát o uvedení hry v Divadle na Starém Městě; též o její textové předloze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 193, 18. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 1, 15. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 278, 26. 11., příl. Národní 9, č. 48, s. 2
Annotation: Úvaha o knize.
Article
12
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 129, 17. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Televize. -- ISSN 2336-4807. -- R. 1991, č. 38, 16. 9.-22. 9., s. 17
Annotation: Medailón F. P.
Article
15
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 68, 1990, č. 8, 12. 2., s. 1
Annotation: Text osobně laděného projevu F. P. jako nového ředitele Čs. rozhlasu.
Article
16
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 0862-5972. -- Roč. 1, 1990, č. 38, 8. 10., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 13, 31. 7., s. 3
Annotation: Též o vlastní literární činnosti F. P.
Article
19
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 12 (256), prosinec, s. 2
Annotation: Glosa k současnému politickému postoji F. P.; mj. o jeho hodnocení exilu ve hře Chtěl bych se vrátit (1956).
Article
20
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 68, 1990, č. 8, 12. 2., s. 2
Annotation: Heslo u příležitosti jeho jmenování ředitelem Čs. rozhlasu.
Article