By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 32, 30. 7., s. 23
Annotation: Medailon J. Payera.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 10, 3. 3., s. 6-7
Annotation: Životopisný článek o J. Payerovi.
Article
3
In: Expedice na severní pól. -- ISBN 978-80-7272-322-5. -- S. 5-12
Annotation: Předmluva k arktickému cestopisu J. Payera představuje autora, cestovatele a malíře polárních krajin, i knihu.
Book Chapter
4
In: Expedice na severní pól. -- ISBN 978-80-7272-322-5. -- S. 17-83
Annotation: Předmluva shrnuje vývoj poznání o obyvatelích dalekého severu a pokusy o probádání arktických zemí od Hérodotových časů po dvě výpravy...
Book Chapter
5
by Payer, Julius, 1841-1915
Published Praha ; Podlesí : Dauphin, 2019.
Annotation: Příběh rakousko-uherské expedice do Arktidy v letech 1872-1874 vedené J. Payerem; s uvedenými předmluvami, uvedeným doslovem a mapovou přílohou...
Book
6
In: Expedice na severní pól. -- ISBN 978-80-7272-322-5. -- S. 381-420
Annotation: Doslov shrnuje postup výzkumu území Země Františka Josefa od jejího objevení Weyprechtovou-Payerovou expedicí, podává popis souostroví a uvádí...
Book Chapter
7
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book