By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 27, 3. 7., s. 432
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 46, 13. 11., s. 737
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 47, 20. 11., s. 760
Annotation: Epigram.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 4, 5. 1., s. 1
Annotation: Úvaha nad ošklivými typy současnosti a reakci Rudého práva a Mladé fronty na nedávný článek autora.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 71, 1956, č. 130, 30. 11., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 58, 9. 3., s. 1
Annotation: Úvaha k článku Ferdinanda Peroutky Nesrozumitelný dnešek.
Article
7
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 48, 28. 11., s. 10
Annotation: Prozaické glosy aktuálního dění, jedna z glos o F. Peroutkovi.
Article
8
In: Směr. -- ISSN 2336-8594. -- Roč. 1, 1948, č. 1, 26. 1., s. 14
Annotation: Satirická báseň. K básni připojeno motto - citát F. Peroutky ze Svobodných novin.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 168, 20. 7., s. 7
Annotation: Recenze souboru poválečných úvodníků.
Article
10
In: Dnešek. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 17-18
Annotation: Úvaha k Peroutkově úvodníku ve Sv. novinách. Odmítnutí, aby byl Peroutka považován za nadhaněče komunistů. Jistá socialisace společnosti...
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 103, 3. 5., s. 5
Annotation: Recenze dramatizace románu Oblak a valčík ve Stavovském divadle.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 16, 19. 1., s. 1.
Annotation: Satirická báseň na F. Peroutku.
Article
13
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 16, 19. 1., s. 4.
Annotation: Satirická báseň (z pozůstalosti J. Wolkera) tematizující kritika F. Peroutku.
Article
14
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 23. 11. 2016
Annotation: Doslov k románu "Oblak a valčík" uvozen krátkým komentářem.
Article
15
16