By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 33, 14.-20. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor se synem E. Petišky.
Article
3
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 95, 1992, č. 24, 16. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor se synem E. P. u příležitosti 5. výročí úmrtí E. P. 6. 6.; s otištěným textem z pozůstalosti Děti a český jazyk.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 114, 16. 5., s. 5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 3/4, listopad/prosinec 90, s. 118-124
Annotation: O metodice školského výkladu na základě převyprávění Eduarda Petišky.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 170, 24. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 112, 14. 5., s. 2
Annotation: K 60. narozeninám 14. 5.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1984, jaro, s. 5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 14. 5.
Article
10
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 7, září, s. 406-407
Annotation: Nekrolog k 6. 6.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 40, 1984, č. 113, 15. 5., s. 6
Annotation: K 60. narozeninám 14. 5.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 20, 9. 5., s. 4
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 14. 5.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 19, 10. 5., příl. Kmen, č. 19, s. 2
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 14. 5.
Article
15
Published Praha : Čs.spisovatel, 1984
Annotation: Drobný tisk vydaný k 60. narozeninám.
Book
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 6, červen, s. 381-382
Annotation: Úvaha o jeho tvorbě pro děti.
Article
17
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 98, 22. 5., s. 3
Annotation: O besedě s E. P. v Brně za účasti pracovníků Albatrosu a Zlatého máje.
Article
18
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 19, 1986, č. 5, říjen, s. 71-72
Annotation: O besedě na brněnské katedře literatury pro mládež a literární výchovy.
Article
19
In: Svoboda. -- Roč. 94, 1985, č. 3, 4. 1., s. 5
Annotation: O besedě; s výňatky z projevu E. P.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 18, 30. 4., s. 15-16
Annotation: Jedno z hesel.
Article