By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 19, 7. 5., s. 20
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěné ukázky z Knihy štěstí.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2011, č. 48, 29. 11., s. 26
Annotation: Biografická poznámka u ukázky z knihy Ježíšek pro mě.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2010, č. 25, 15. 6., s. 26
Annotation: Poznámka u ukázky z knihy E. Martina.
Article
4
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 16.-22. 2., příl. Doma, č. 4, s. [1]
Annotation: Rozhovor formou dotazníku.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 155, 4. 7., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- R. 2001, č. 10, říjen, s. 59
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 28, 2010, č. 87/88, [podzim/zima], s. 191
Annotation: Biografická poznámka k otištěné povídce České fondy (s. 191-194).
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2011, č. 31, 2. 8., s. 26
Annotation: Bibliografická poznámka u ukázky z jeho knihy.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 166, 17. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 36, 3. 9., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 23, 2. 6., s. 2
Annotation: Referát o studentské inscenaci v Praze.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 133, 5. 6., příl. UM, s. 8
Annotation: Poznámka o studentské inscenaci v divadélku filozofické fakulty UK.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 270, 14. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2012, č. 7, 14. 2., s. 20
Annotation: Biografická poznámka u ukázky z uvedené knihy.
Article
15
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 20, 1978, č. 34, 15. 8., s. 23
Annotation: Reportážní rozhovor.
Article
16
In: Svoboda. -- Roč. 87, 1978, č. 216, 13. 9., s. 5
Annotation: Připravila redakce = (sv).
Article
17
In: Slova do ticha. -- s. 9-11
Annotation: Předmluva k výboru z myšlenek, úvah a aforismů, které vznikaly jako doprovod autorových prozaických a básnických děl; s autorovou Ediční poznámkou...
Book Chapter
18
In: Ježíšek podává ruku. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (vl. jm. Martin Petiška, syn Eduarda Petišky; s jeho fot.).
Book Chapter
19
In: Tajný život koček. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (vl. jm. Martin Petiška, syn Eduarda Petišky).
Book Chapter
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 164, 16. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 13, s. 2
Annotation: O literární tvorbě Martiny Petišky, píšícího pod pseudonymem E. Martin.
Article