By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 15, 2009, č. 10, říjen, s. 120
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedené knize.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 36, 7. 9., s. 72
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 177, 11. 9., s. 13
iHned.cz [online]. -- 11. 9. 2009
Annotation: Recenze. Doplněno o glosu k autorce Lan Pham Thi ("Narozena v Čechách").
Article
5
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 39, 21.-28. 9., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 1. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 20, 30. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 10, [říjen], s. 48
Annotation: Recenze v rubrice Ďasův knižní kapsář.
Article
10
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2009, č. 340, 3. 11., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 9, 10. 11., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 229, 1. 10., příl. Salon, č. 638, s. 6
Annotation: Pochybnosti o autorství knihy.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 21, 10. 12., s. 3
Annotation: Poznámka k dopisu manažerky Knižního klubu D. Novotné.
Article
14
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 17. 9. 2009
Annotation: Recenze románu "Bílej kůň, černej drak" L. Pham Thi.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 230, 2. 10., s. 13
Novinky.cz [online]. -- 2. 10. 2009
Annotation: Rozhovor o knize a autorce v souvislosti s domněnkou Z. Pavelky o mystifikaci (Právo 1. 10. 2009, Salon č. 638).
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 284, 7. 12., s. 13
Annotation: Glosa k "vietnamskému" románu J. Cempírka; v rubrice Dopisy redakci.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 12, prosinec, s. 6
Annotation: Glosa k propukajícímu skandálu s "vietnamským" románem J. Cempírka; v rubrice Čítárna novin a časopisů.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 14
Annotation: Poznámka k pochybám o autorství knihy, které vyslovil Z. Pavelka.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 279, 1. 12., s. A8
Annotation: Fejeton k mystifikaci týkající se autorství níže zmíněné knihy.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 282, 4. 12., s. A13
Annotation: Krátká úvaha nad kauzou vytvářenou kolem mystifikace J. Cempírka týkající se autorství níže zmíněné knihy.
Article