By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 48, 26. 2., příl. Salon, č. 356, s. 1, 2
Annotation: Rozhovor s účastníkem 10. ročníku festivalu Libri Olomouc.
Article
2
In: LitENky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 5, 2009, č. 4 (36), 6. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2009, č. 25/26, s. 22-26
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 111
Annotation: Vzpomínky na slovenského spisovatele P. Pišťanka († 22. 3. 2015).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 73, 27. 3., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 14, 30. 3., s. 97
Annotation: Nekrolog k úmrtí P. Pišťanka 22. 3. 2015.
Article
7
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 31, s. 65-66
Annotation: Polemika s recenzí: Trávníčková Daniela (Iniciály, č. 29/1992).
Article
10
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 14, 2007, č. 1, s. 36-37
Annotation: Hesla Václav Pankovčín, Peter Pišťanek; s úryvky z jejich próz.
Article
11
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 4, s. 9-23
Annotation: Studie pojednávající o cenzuře v literatuře v Československu a následně na Slovensku.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 205-209
Annotation: Recenze.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 22, 23. 10., s. 4
Annotation: O rozdílném pohledu na místo vlastního národa a kultury ve světě v české a slovenské literatuře, na příkladu knih Emila Hakla a Petra Pišťanka.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 9/10, s. 67-72
Annotation: Stať o ideologických strukturách v literatuře, zejména ve slovenské literatuře 21. století.
Article
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+137, 2021, č. 1, s. 104-110
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. na uvedené knihy.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2014, č. 26, 30. 6.
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
18
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 54, 5. 3., s. 8
Annotation: Článek o vydávání slovenské literatury v České republice a česko-slovenských literárních kontaktech.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 26/27, 24. 6.-7. 7., s. 98-100
Annotation: Rozhovor s literárním historikem L. Machalou o slovenské literatuře a o překladech slovenské literatury do češtiny; připojena bio-bibliografická...
Article