By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 193
Annotation: Jan Pilař: Okov. Vydal Václav Petr v Praze roku 1946. Autor referátu tuto sbírku básní od: Pilař Jan hodnotí jako "mlhovinovou, totiž nepřehlednou".
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 9, září, s. 420
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 210, 13. 9., s. 5
Annotation: O knize.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 7, 1982, č. 9, květen, s. 537-538
Annotation: Básně ze sbírky "Hrst vrbových lístků".
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 134, 9. 6., s. 5
Annotation: Medailón k pětasedmdesátinám 9. 6. (spr. 9. 9. - opraveno v následujícím čísle HS).
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 208, 5. 9., Příloha Pravdy, č. 35, s. 4
Annotation: Medailón.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 16, 28. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 14, 17. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 214, 9. 9., s. 5
Annotation: Medailón k 65. narozeninám 9. 9.
Article
10
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 207, 4. 9., s. 8
Annotation: K 70. narozeninám 9. 9.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 7, září, s. 62-66
Annotation: Studie o rané tvorbě J. P. otiskované ve středoškolských časopisech.
Article
12
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 3, 1985, č. 4, duben, s. 59-60
Annotation: Přehled dosavadního literárního díla.
Article
13
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 37, 1987, č. 36, 4. 9., s. 43
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 19-20
Annotation: Medailón.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 36, 2. 9., s. 1
Annotation: K 70. narozeninám 9. 9.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 36, 9. 9., příl. Kmen, č. 36, s. 3
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
17
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 36, 1982, č. 35, 4. 9., s. 6
Annotation: K 65. narozeninám 9. 9.
Article
18
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 7, září, s. 58-61
Annotation: K 65. narozeninám 9. 9.
Article
20
In: Nová svoboda. -- Roč. 38, 1982, č. 213, 8. 9., s. 5
Annotation: Medailón k 9. 9.
Article