By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 309-312
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 49, s. 278-280
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 192-196
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 80, 2019, č. 1, březen, s. 64-67
Annotation: Recenze.
Article
6
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 28, 2018, č. 57, s. 175-178
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 28
Annotation: Glosa.
Article
8
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 303, 31. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 8. 2014
Annotation: Zpráva informuje o elektronické cvičebnici doplňující publikaci Úvod do teorie verše.
Article
11
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 287-292
Česká literatura v síti [online]. -- 15. 6. 2015
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 707-727
Annotation: Studie; s úvodní poznámkou k edičním zásahům. Předkládaný text rozvíjí generativní popis normy českého jambu, formulovaný M. Červenkou,...
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: iRozhlas [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Článek o analýze P. Plecháče, která přisuzuje zásluhy na hře Jindřich VIII. z Avonu anglickému dramatikovi J. Fletcherovi.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 7/8, s. 288-290
Annotation: Představení Korpusu českého verše a jeho on-line aplikací (www.versologie.cz). Projekt vznikl v Ústavu pro českou literaturu. Připojena anotace...
Article
16
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2020, č. 1, s. 9
Annotation: Krátká zpráva o zpochybnění autorství W. Shakespeara u hry "Jindřich VIII." P. Plecháčem.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 108-117
Annotation: Úvaha nad knihou K. Sgallové "O českém verš", autor charakterizuje její postavení v poválečném výzkumu českého verše a vyzdvihuje její důraz...
Article
18
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 286, 10. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 229, 26. 11., s. 5
iHNed.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Zpráva.
Article