By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 7, 2003, s. 198-199
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 215, 16. 9., s. 4
Annotation: Deml Jakub; recenze knihy vzpomínek advokáta J. D. v jeho soudních sporech.
Article
3
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 2, 1993, č. 270, 20. 11., Příloha, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 213, 14. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 283, 6. 12., s. 9
Annotation: Nekrolog na přítele Deml Jakub.
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 239, 12. 10., s. 13
Annotation: Recenze též sbírky veršů: Mertl Věroslav, Zjasněná noc, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1995.
Article
8
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 88, 1969, č. 3/4, prosinec, s. 349-351
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 213, 14. 9., s. 7
Annotation: Recenze knihy shromažďující dokumentární materiál o Deml Jakub.
Article
10
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1993, č. 191, 30. 9., s. 7
Annotation: Deml Jakub; recenze.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 437-440
Annotation: Deml Jakub; recenze knihy vzpomínek Demlova advokáta.
Article
12
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 6, 2002, s. 174-176
Annotation: Recenze dvou knižních prací o historické události.
Article
13
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 32-33
Annotation: Z pamětí JUDr. Aloise Plichty, advokáta J. Demla, v nichž zmiňuje básnickou tvorbu J. Dokulila, rovněž vzpomíná na J. Zahradníčka; připojena...
Article
14
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 59, 2015, č. 9, září, s. 49-50
Annotation: Medailony k výročí úmrtí mj. níže uvedených brněnských osobností.
Article
15
16
Published Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2000.
Annotation: Slovník padesáti regionálních osobností, mj. uvedených literátů; s úvodní poznámkou vydavatelství (s. 5).
Book