By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Plzeň : [s.n.], 1998-
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
Journal
2
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 2
Annotation: Básně.
Article
3
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 12
Annotation: Článek.
Article
4
by Čekanová, Markéta, 1969-
Published Plzeň : Pro libris spolu s Knihovnou města Plzně, 2010.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2011 tvořený povídkami M. Čekanové; s uvedenou předmluvou.
Book
5
by Drhovský, Karel, 1941-
Published Plzeň : Pro libris, 2013.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2014 tvořený povídkami připomínající pověsti; s uvedenou předmluvou.
Book
6
by Kolář, Jiří, 1935-2015
Published Plzeň : Pro libris, 2015.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2016 obsahující humoristické povídky; s uvedenou předmluvou.
Book
7
by Špinková, Vlasta, 1950-
Published Plzeň : v Pro libris vydala Knihovna města Plzně, 2020.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Povídkový kalendář na rok 2021; s uvedenou předmluvou.
Book
8
by Toman, Vlastislav, 1929-
Published Plzeň : pro Knihovnu města Plzně vydalo Pro libris, 2017.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Autobiografické vzpomínky; s předmluvou autora "Proč se ohlížím" (s. 5) a s doslovem K. Erbové "Chvála ohlédnutí" (s. 41).
Book
9
Published Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006.
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
Annotation: Kalendárium významných osobností Plzeňska uvádí jejich biografická data, obor a místo působení a počet let od jejich narození či úmrtí...
Book
10
Published Plzeň : [s.n.], 1997-
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
Journal
11
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 21, 15. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o americké armádě na Plzeňsku.
Article
12
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 156, 24. 11., s. 1
Annotation: Fejeton o povstání v Plzni a obsazení města americkou armádou.
Article
13
by Valina, Mirek, 1963-
Published Plzeň : Pro libris, 2008.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2009 tvořený povídkami s trampskou tematikou; s uvedenou předmluvou.
Book
14
by Valeš, Jan, 1961-
Published Plzeň : Knihovna města Plzně : Pro libris, 2012.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2013 tvořený povídkami s trampskou tematikou; s uvedenou předmluvou.
Book
15
by Frána, Jan, 1965-
Published Plzeň : Pro libris, 2014.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2015 tvořený povídkami s trampskou tematikou; s uvedenou předmluvou.
Book
16
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Kalendář na rok 2020 tvořený povídkami s trampskou tematikou; s uvedenou předmluvou.
Book
17
by Linda, Jaromír, 1965-
Published V Plzni : Západočeské muzeum, 2004.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Katalog rukopisů nacházejících se ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni; s předmluvou nazvanou "Úvod = Introductio" (s. xi-xvi); s Konkordancí...
Book
18
by Hajšman, Jan, 1970-, Mazný, Petr, 1963-
Published Plzeň : Starý most, 2018.
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
Annotation: Přehled v abecedních heslech zaznamenává místopisná pojmenování plzeňska; s Prameny a literaturou (s. [172]-[173]).
Book
19
...Plzeň (Česko) ge130439 czenas...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, s. 9-11
Annotation: Vzpomínky na první vydávání jeho básní, na plzeňské autory a na plzeňský kraj.
Article
20
...Plzeň (Česko : oblast) ge130440 czenas...
In: Vital plus. -- Roč. 3, 2009, č. 2, červen, s. 42
Annotation: Článek o plzeňských pověstech a pohádkách.
Article