By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 12, 2003, č. 12, 3. 6., s. 14
Annotation: Rozhovor s organizátorem.
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 161, 20. 8., s. 10
iHned.cz [online]. -- 20. 8. 2012
Annotation: Recenze DVD se záznamem koncertu na počest Václava Havla 23. 12. 2011 v pražské Lucerně.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. B1
Annotation: Zpráva o konání níže zmíněné akce na počest zesnulého V. Havla.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 300, 27. 12., s. A2
Annotation: Referát o níže zmíněné akci konané na počest zesnulého V. Havla v den jeho pohřbu.
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 23. 12. 2011
Annotation: Zpráva o konání koncertu Pocta V. Havlovi; připojeny audiozáznamy rozhovoru s D. Gajdečkou a reportáže.
Article
6
online
In: iRozhlas [online]. -- 23. 12. 2011
Annotation: Zpráva o konání koncertu Pocta V. Havlovi.
Article
7
online
In: iRozhlas [online]. -- 23. 12. 2011
Annotation: Reportáž o akci Pocta V. Havlovi; připojena audioverze reportáže.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 248, 22. 12., s. 1-11
iHned.cz [online]. -- 22. 11. 2011
Annotation: Mimořádné zpravodajství k úmrtí V. Havla obsahuje níže uvedené články týkající se zejm. průvodu provázejícího rakev V. H. na Pražský...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Článek o programu festivalu Pocta Václavu Havlovi, který probíhá v Praze do 18. 12. 2016 (mj. o výstavě fotografií O. Škáchy).
Article
10
online
In: iRozhlas [online]. -- 22. 12. 2011
Annotation: Zpráva o konání koncertu Pocta Václavu Havlovi; připojen audiozáznam rozhovoru s L. Špačkem.
Article
11
12
online
In: iRozhlas [online]. -- 22. 12. 2011
Annotation: Zpráva o konání akce Pocta Václavu Havlovi; připojen audiozáznam rozhovoru s E. Turnovou.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 11. 1., s. B2
Annotation: Zpráva o konání výstavy (v Café Nona na Nové scéně ND do 12. 2. 2013); s fot.
Article