By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 209, 6. 9., příl. Salon, č. 786, s. 6
Salon. -- 10. 9. 2012
Annotation: Fejeton pozitivně hodnotící sborník o J. Fučíkovi.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 197, 23. 8., příl. Salon, č. 784, s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 452-460
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 7, červenec, s. 11
Annotation: Poznámka o vydání sborníku z konference o J. Fučíkovi, obsahujícího mj. edici protokolu z jeho výslechu gestapem.
Article
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 3, s. 186-188
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 16.-22. 5., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Kurýr. -- R. 2016, č. 47, listopad, s. 4
Annotation: Přetisk zprávy o chystaném vydání spisů komunistického novináře J. Fučíka v nakladatelství Academia (Haló noviny, 19. 9. 2016).
Article
11
Webarchiv
In: Opičí revue [online]. -- ISSN 1804-5499. -- 13. 3. 2011
Annotation: Anotace publikace "Ruský formalismus : metapoetika" P. Steinera.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 220, 19. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o chystaném vydání spisů komunistického novináře Julia Fučíka v nakladatelství Academia. Vydání tří svazků připravuje František...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 13, 23. 6., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 8, 11. 1., s. 11
iHned.cz [online]. -- 11. 1. 2013
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kurýr. -- R. 2012, č. 38, listopad, s. 1-2
Annotation: Recenze. Doplněno o glosu "První ohlas: Lidové noviny" k recenzi knihy z pera P. Zídka v LN ze 16. 6. 2012.
Article
16
In: Kurýr. -- R. 2012, č. 38, listopad, s. 4-5
Annotation: Článek k dopisu J. Fučíka E. Hálkové z 3. 11. 1939, uveřejněnému v níže zmíněné publikaci.
Article
17
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 249-253
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 29, 2017, č. 1, s. 116-118
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Kurýr. -- R. 2016, č. 45/46, únor, s. 8
Annotation: Zpráva o rozhlasovém pořadu Kauza Fučík v cyklu Páteční večer (2. 12. 2015, ČRo Vltava).
Article