By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 24, 17. 6., s. 6
Annotation: Polemická glosa k odpovědi nakladatele D. Podhradského na kritiku jeho chování.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 74, 27. 3., s. 19
Annotation: O edičním zaměření nakladatelství Dauphin, nakladatel Daniel Podhradský.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s nakladatelem.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 6, 8. 1., příl. Salon, č. 349, s. 4
Annotation: O vydání CD Pepíčka Čečila a básnické sbírky Homéra.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 2, 15. 2., s. 58-60
Annotation: Reportáž o návštěvě vězeňské tiskárny.
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 101, 24. 5., s. 15
iHned.cz [online]. -- 24. 5. 2012
Annotation: Rozhovor o vydávání e-knih.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 72, 25. 3., s. 13
Annotation: Glosováni mj. D. Podhradský (Dauphin) a J. Buchal (BB art).
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 23. 2. - 1. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Dauphin; se zmínkou o nadaci LitArt.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 27, 2. 2., s. 9
Annotation: Článek s citacemi názorů M. Liperta, manažera portálu eReading.cz a D. Podhradského z nakladatelství Dauphin.
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 56-59
Annotation: Článek představující nakladatelství Dauphin; mj. k výběru vydávaných titulů. Citováno z rozhovoru s majitelem nakladatelství D. Podhradským.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 127, 1. 6., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Zpráva o vydávání sebraných spisů F. Listopada v nakladatelství Dauphin, v ediční přípravě M. Jareše.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 98, 22. 5., s. 17
iHned.cz [online]. -- 22. 5. 2014
Annotation: O knižním trhu Parukářka Book, pořádaném 22. května v Praze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 10. 1., s. 11
Annotation: O zkušenostech nakladatelství Suzanne Renaud (V. Reynková), Dauphin (D. Podhradský), Brio (J. Zahradníková) a Academia (A. Tomský).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 12, 14. 6., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Dauphin; mj. o financování, literárních akcích, kritice, založení vydavatelského spolku (s R. Polákem), nově...
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 22, 5. 6., s. 3; č. 23, 12. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor o dosavadních překladech textů A. B., na otázky odpovídají v č. 22: Podhradský Daniel (spolumajitel nakladatelství Dauphin, které u...
Article
16
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 18, 31. 10., s. 8
Annotation: Reportáž z oslavy pětadvaceti let existece nakladatelství Dauphin.
Article
18
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 27. 3. 2020
Annotation: Zpráva o otevřeném dopisu nakladatelů Ministerstvu kultury, v němž žádají finanční kompenzaci za ztráty vniklé v době koronavirové krize.
Article