By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Podkarpatská Rus...
In: Vlast. -- Roč. 47, 1931, č. 12, prosinec, s. 530-534
Annotation: O vánočních zvycích na Podkarpatské Rusi.
Article
2
...Podkarpatská Rus...
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 319, 28. 6., s. 7
Annotation: Bibliografii Podkarpatské Rusi sestavil: Král Jiří a vydal Geografický ústav Karlovy university.
Article
3
...Podkarpatská Rus...
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 124, 7. 5., s. 3
Article
4
...Podkarpatská Rus...
In: Venkov. -- Roč. 33, 1938, č. 2, 4. 1., s. 8
Annotation: Přehled činnosti Podkarpatoruska.
Article
5
...Podkarpatská Rus...
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 128, 31. 5., s. 1; č. 129, 1. 6., s. 2
Annotation: O problémech Podkarpatské Rusi - jejích hranicích se Slovenskem a jazyku.
Article
6
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Venkov. -- Roč. 33, 1938, č. 15, 19. 1., s. 7
Annotation: Film na Podkarpatské Rusi.
Article
7
...Podkarpatská Rus...
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 90, 1998, č. 8, 10. 1., s. 11
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z konference o Podkarpatské Rusi.
Article
8
...Podkarpatská Rus...
In: Český časopis historický. -- Roč. 43, 1937, s. 159-160
Annotation: Informace o vydání a obsahu výše uvedeného sborníku. Vydal Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, 1936.
Article
9
...Podkarpatská Rus...
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 263, 27. 5., s. 7
Annotation: O obsahu 4. čísla.
Article
10
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Venkov. -- Roč. 32, 1937, č. 281, 30. 11., s. 7
Annotation: Obsah 1. čísla beletristického časopisu M.
Article
11
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 56-58
Annotation: Přehled autorů a jejich děl od r. 1920 jako úvod k následujícím ukázkám.
Article
12
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Národní práce. -- R. 1939, č. 77, 18. 3., s. 4
Annotation: O obsahu nového čísla Kritického měsíčníku.
Article
13
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Prager Presse. -- Roč. 2, 1922, č. 206, 30. 7., odpolední vydání, příl. Dichtung und Welt, č. 31, s. 4
Article
14
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Sborník filologický. -- Roč. 8, 1926, sv. 1, s. 179-184
Annotation: Budapešť 14. 1. 1925.
Article
15
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Sborník filologický. -- Roč. 8, 1926, sv. 1, s. 234-239
Annotation: Jako příloha faksimile.
Article
16
...Podkarpatská Rus...
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 299, 4. 12., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O nejmladší slovanské literatuře s nejmladší literární generací (průměr 40 let); o specifických poměrech kulturních a sociálně politických,...
Article
17
...Podkarpatská Rus...
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 219, 3. 5., s. 7
Annotation: Též o vypsání literární soutěže pro umělce z Podkarpatské Rusi k 30. 11.
Article
18
...Podkarpatská Rus...
In: Úhor. -- Roč. 13, 1925, č. 6/7, s. 99-102
Annotation: Podkarpatská Rus. Strana 100.
Article
19
...Podkarpatská Rus...
In: Právo lidu. -- Roč. 45, 1936, č. 217, 17. 9., s. 6
Annotation: O nezájmu čtenářů o krajovou literaturu podkarpatoruskou.
Article
20
...Podkarpatská Rus ge128545 czenas...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 50, 1963, č. 5, září, s. 311-312
Annotation: Přehled edic lidové slovesnosti.
Article