By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Polák, Josef...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 12, [22. 3.], příl. Pecka, s. 4
Annotation: K 10. 3.
Article
2
...Polák, Josef...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 10, 9. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 2
Annotation: Medailón k 10. 3.
Article
3
...Polák, Josef...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 569-571
Annotation: Medailón k 10. 3.
Article
4
...Polák, Josef...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 294
Annotation: Sloupek k 70. narozeninám 10. 3.
Article
5
...Polák, Josef...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 10, 10. 3., s. 2
Annotation: K 75. narozeninám 10. 3.
Article
6
...Polák, Josef...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 134
Annotation: Medailón k 75. narozeninám 10. 3.
Article
7
...Polák, Josef...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 11, 9. 3., s. 4
Annotation: K 70. narozeninám 10. 3.
Article
8
...Polák, Josef...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 142-143
Annotation: Medailón k 10. 3.
Article
9
...Polák, Josef...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2003, č. 68, březen, s. 4
Annotation: Medailon k jubileu 10. 3.
Article
10
...Polák, Josef...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 11, 18.-24. 3., s. 4
Annotation: Poznámka.
Article
11
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 21, 28. 5., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí ve věku 90 let.
Article
13
...Polák, Josef...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 6, s. 654
Annotation: Redakční uzavření polemiky J. P. s recenzentem jeho učebnice: Haman Aleš (ČL 1992, č. 1, s. 110-113); reakce na dvacetistránkovou stať J. P....
Article
14
...Polák, Josef...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 5, květen, s. 302
Annotation: Recenze se zřetelem na studie o dětské literatuře.
Article
15
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 19, 1993, s. 137
Annotation: Medailon literárního historika a kritika J. Poláka.
Article
16
...Polák, Josef...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: V rubrice Slovo autora.
Article
17
...Polák, Josef...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 3, březen, s. 189-190
Annotation: Zasláno poukazující na omyly v článku: Polák Josef, Dvě neznámé básně Jana Nerudy a nerudovské motivy Adolfa Kašpara v časopise pro děti...
Article
18
...Polák, Josef...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 47, 18. 11., s. 2
Article
19
...Polák, Josef...
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 49, 1982, č. 26, 14. 6., s. 4
Annotation: Pokračování polemiky s: Polák Josef, zejména o jeho poslední replice Dvojí literární dějiny aneb O sebekritice (Tvorba, č. 20, příl. Kmen);...
Article
20
...Polák, Josef...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 21, 28. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article