By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 39, 16. 2., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti českého vydání výboru z povídek; s biografickou poznámkou.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 30. 4., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s bulharským spisovatelem, který se v únoru 2009 zúčastnil v Praze křtu své knihy.
Article
3
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 1, s. 22
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladu povídky A. Popova (Metabolitní lidé, s. 19-21) a povídky K. Dimitrovové (Zpověď nafukovací panny, s....
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 19, 2020, č. 165, červen, s. 4-11
Annotation: Rozhovor s překladatelkou I. Srbkovou o bulharské literatuře, uvedený bio-bibliografickou poznámkou.
Article
5
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 2/3, s. 7-12
Annotation: Studie na příkladech úryvků z originálů i překladů textů literárních děl ukazuje problematiku překladu oslovení s expresivním zabarvením.
Article
6
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 10-13
Annotation: Studie se věnuje překladům bulharské literatury do češtiny po roce 1989.
Article