By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 4, 28. 1., s. 6-7
Annotation: O historii a edičních plánech edice Kamarád, vydávané od roku 1975 v nakladatelství Práce.
Article
2
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 35, 1985, č. 22, 30. 5., s. 16
Annotation: Rozhovor s pracovníky nakladatelství Práce o edici Kamarád.
Article
3
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 25, 1983, č. 9, 22. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Práce, zvláště o edici Kamarád.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1974, č. 16, 17. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem o edičním plánu.
Article
5
6
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 7, 15. 9., s. 13
Annotation: Článek představuje obecný plán knižnice, mimo jiné by měl vyjít původní český román.
Article
7
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 3 (17), 1998, č. 10, říjen, s. 16-17
Annotation: Portrét nakladatelství založeného na družstevním principu; s přehledem ediční činnosti.
Article
8
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 1, 25. 1., s. 41-44 - č. 8, 25. 8., s. 348-352
Annotation: Studie.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 45, 11. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem literární redakce.
Article
10
In: Ženský svět. -- Roč. 32, 1928, č. 5, 1. 3., s. 74-76
Annotation: V referátu se píše o činnosti a budování Družstevní práce za uplynulých pět let; též o almanachu, který byl vydán při této příležitosti.
Article
11
In: Střední škola. -- Roč. 8, 1928, č. 3, s. 206-207
Annotation: Přehled činnosti Družstevní Práce za 5 let jejího trvání a několik poznámek ke knihám, v poslední době tam vyšlých.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 344, 10. 7., s. 9
Annotation: O nových knihách: Družstevní Práce, přetisk.
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 36, 1928, č. 269, 27. 5., s. 9
Annotation: O knihách oznámených v nakl. Družstevní práce.
Article
14
In: Panorama. -- Roč. 17, 1939, č. 7, 14. 9., s. 107
Annotation: Úvodník o nakladatelství Družstevní Práce za okupace.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 64, 16. 3., příl. Salon, č. 159, s. 2
Annotation: Medailonek nakladatelství SPL (Středisko pedagogické literatury) - Práce, které se specializuje na vydávání učebnic.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 27, 8. 7., s. 2
Annotation: O jejich udělení za rok 1981 nakladatelstvími Albatros a Práce.
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 441, 2. 9., s. 7
Annotation: O plánovaných svazcích edice Svět, kterou vydává nakl. Družstevní práce.
Article
18
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [3], 1948, č. 6, s. 312
Annotation: Zpráva informuje, že v září začne jako doplněk revue Kytice vycházet "Edice Kytice" v nakladatelství Práce.
Article
19
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [1], 1945/1946, č. 2, prosinec 1945, s. 91-92
Annotation: Zpráva informuje, že nakladatelství Práce vypsalo soutěž pro sochaře, malíře a grafiky na námět Člověk a práce.
Article
20
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 7, 1947, č. 19/20, 15. 12., s. 295.
Annotation: Noticka. Družstevní práce vydala za 25 let své existence 685 knižních publikací v celkovém nákladu 3 070 730.
Article