By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Pražské jaro 1968 : Československo " » "Pražské jako 1968 : Československo "
1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [25]-[40] [1]-16
Annotation: Rozhovor o politickém vývoji Československa po roce 1968; úvahy na téma naděje, kterou Šimečka popsal v "Obnovení pořádku".
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 16. 8., s. [28]-37
Annotation: Anketa: Jak jste strávili den před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa?
Article
3
by Břeňová, Věra, 1935-, Rohlíková, Slavěna, 1949-
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Výběrová bibliografie publikačních výstupů české, slovenské a zahraniční provenience k názorům a postojům k Pražskému jaru; - s vstupní...
Book
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Anotace.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 189, 16. 8., příl. Salon, č. 1085, s. 4
Salon. -- 22. 8. 2018
Annotation: Fejeton.
Article
6
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. 1, 2016, č. 1/2, 24. 4., s. 26-28
Annotation: Vzpomínky novináře na Pražské jaro.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1982, č. [10], s. [41]-[43]
Annotation: Recenze na ideově zabarvený román L. Pecháčka o obrodném procesu.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 12, 11.-31. 10., s. 23
Annotation: Redakce upozorňuje, že J. Ruml sepsal další část své kroniky o roku 1968. Zde neotištěno.
Article
9
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 177, 13. 9., s. 6
Annotation: Zpráva.
Article
10
online
Webarchiv
In: Doba [samizdat]. -- Roč. [0], 1979, č. [3], srpen, s. 15-17
Annotation: Výklad mezinárodních vztahů zemí tzv. východního bloku.
Article
11
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. [4], 2019, č. 12/13/14/15/16, 31. 1., s. 6
Annotation: Zpráva o vydání knihy "Osmašedesátý očima tří generací : fakta - úvahy - názory : kolektivní monografie".
Article
12
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. [3], 2018, č. 8/9/10/11, 31. 12., příl. Členský zpravodaj KNPJ, pobočného spolku Syndikátu novinářů České republiky, roč. 29, 2018, č. 3 [11], s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. [3], 2018, č. 8/9/10/11, 31. 12., 1. s. obálky
Annotation: Zpráva o křtu knihy "Osmašedesátý očima tří generací : fakta - úvahy - názory : kolektivní monografie".
Article
14
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 22, 2011, č. 2, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 12, 3.-31. 8. 1980, s. 10-12
Annotation: Článek popisující stávkové události v Polsku v létě 1980 a srovnání s požadavky Pražského jara.
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 174-179
Annotation: Úvaha ve formě osobní vzpomínky na události kolem tzv. pražského jara, tedy kolem uvolnění režimu v roce 1968; připojena je bio-bibliografická...
Article
18
In: Můj tank. -- 2. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
19
Obsah knihy
Annotation: Soubor úvah a článků o Pražském jaru publikovaných v Literárních novinách a Literárních listech roku 1968 a první měsíce roku 1969; obsahuje...
Book
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 4, 11. 8., s. 81-87
Annotation: Životopisná studie o K. Kosíkovi; s úvodní poznámkou redakce.
Article