By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Index. -- Roč. 6, 1934, č. 1, s. 6-9
Annotation: O předpokladech: Pražský linguistický kroužek.
Article
2
In: Lidové noviny. -- Roč. 51, 1943, č. 184, 8. 7., s. 3
Annotation: O prvém čísle 9. ročníku časopisu, který vydává Pražský linguistický kroužek.
Article
3
Published Praha : Melantrich : Academia, 1935-.
...Pražský lingvistický kroužek...
Journal
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 46, 14.-20. 11., s. 20
Annotation: Kapitola seriálu Povídání o češtině; s mezititulky Pražský lingvistický kroužek, Spisovný jazyk v pojetí PLK, Co bylo v praxi PLK sporné,...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 12-13
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Právo lidu. -- Roč. 41, 1932, č. 268, 13. 11., s. 9
Annotation: Chvála sborníku od: Pražský linguistický kroužek; Melantrich.
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 88, 18. 2., s. 5
Annotation: O novém časopise, jehož vydavatelem je Pražský lingvistický kroužek.
Article
8
In: Právo lidu. -- Roč. 44, 1935, č. 134, 8. 6., s. 6
Annotation: K obsahu a o obsahu 2. čísla Slova a slovesnosti, revue vydávané: Pražský linguistický kroužek.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 169-188
Annotation: Studie se věnuje domácím a zahraničním kořenům strukturalistické metodologie, autor uvažuje nad dobovými možnostmi tohoto směru.
Article
10
In: Ranní noviny. -- R. 1935, č. 15, 19. 1., s. 4
Annotation: Slovo a slovesnost. Časopis: Pražský linguistický kroužek. Praha, Melantrich 1935.
Article
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [220]-225
Annotation: Rozhovor s předsedou "Pražského lingvistického kroužku" o historii a metodologii strukturalismu.
Article
13
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 85, 2006, č. 9, s. 503
Annotation: Úvodník věnovaný Pražskému lingvistickému kroužku.
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 67, 2006, č. 4, listopad, s. 313-316
Annotation: Zpráva a Přehled zasedání PLK za uvedená léta.
Article
15
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 79, 2000, č. 8, s. 433-435
Annotation: Článek je ukázkou ze sborníku Co daly naše země Evropě a lidstvu, 3. část - Obrozený národ na prahu třetího tisíciletí, který vyjde letos...
Article
16
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 79, 2000, č. 8, s. 435-437
Annotation: Článek o PLK.
Article
17
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- Roč. 73, 1992, č. 7, podzim, druhá strana obálky
Annotation: Recenze knihy o: Pražský lingvistický kroužek.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 19. 4., s. 5
Annotation: Pražský lingvistický kroužek; o jeho historii a významu.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 54, 1993, č. 1, leden, s. 1-7
Annotation: Studie zabývající se poststrukturalistickými prvky v lingvistické teorii Pražského lingvistického kroužku.
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- Roč. 2, 1936, s. 137-145
Annotation: Též o literárně-vědecké sekci: Pražský linguistický kroužek a o práci jeho členů za uplynulé desetiletí.
Article