By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Pražský mezinárodní knižní veletrh" » "Pražský mezinárodní knižní veletrhy"
1
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 24, 12. 6., s. 3
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh, Praha 1996; reportáž.
Article
3
In: Labyrint. -- Roč. 1, 1991, č. 4, s. 1
Annotation: Zpráva o knižním veletrhu konaném 23.-25. května 1991 v Paláci kultury; Mezinárodní knižní veletrh.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 179, 2. 8., s. 11
Annotation: O veletrhu Svět knihy připravovaném na stejný termín (10.-13. 5. 1995) jako Pražský mezinárodní knižní veletrh v Paláci kultury.
Article
5
In: Jonáš. -- R. 1993/1994, č. 9, s. 21
Annotation: Článek o čtvrtém: Mezinárodní knižní veletrh.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 1992, č. 25, s. 14
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh: zpráva - hodnocení 2. ročníku v Praze.
Article
7
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 95, 1992, č. 22, 2. 6., s. 12
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh: zpráva a hodnocení 2. ročníku v Praze.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 3, 1992, č. 23, 7. 6., s. 5
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh - hodnocení 2. ročníku v Praze.
Article
9
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 122, 26. 5., s. 6
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh; zpráva - zhodnocení 2. ročníku v Praze.
Article
10
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 113, 15. 5., s. 1
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh; zpráva o zahájení 2. ročníku v Praze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 112, 14. 5., příl. Národní 9, č. 20, s. 4
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh; rozhovor s jeho ředitelem, americkým básníkem, kritikem a editorem.
Article
12
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 7, 1997, č. 8, 19. 2.-25. 2., příl. Night & Day, s. 2
Annotation: Medailon na základě rozhovoru s K. S.; především o jeho organizování pražského Mezinárodního knižního veletrhu a činnosti K. S. v disentu.
Article
13
In: Prostor. -- Roč. 1, 1992, č. 40, 20. 5., s. 10
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh v Praze, 2. ročník: zhodnocení.
Article
14
In: Prostor. -- Roč. 1, 1992, č. 29, 6. 5., s. 8
Annotation: Mezinárodní knižní veletrh: rozhovor o 2. ročníku v Praze.
Article
15
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 7, 21. 2., příl. Knihkupec a nakladatel, roč. 13, s. 1
Annotation: Pražský mezinárodní knižní veletrh; rozhovor s jeho ředitelem.
Article
16
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 16, 21. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o aktivitách společnosti Artfórum; mj. o spolupořadatelství prvního: Pražský mezinárodní knižní veletrh 23.-25. 5. v Paláci kultury.
Article
17
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 3, 6. 3., s. 4
Annotation: Glosa k připravovanému: Pražský mezinárodní knižní veletrh a festival spisovatelů, který připravuje firma Avencort Exhibitions a od kterého...
Article
18
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 159, 10. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o přípravách druhého: Pražský mezinárodní knižní veletrh a festival (14.-17. 5. 1992), jehož ředitelem je March Michael.
Article
19
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 164, 16. 9., s. 3
Annotation: Článek o druhém: Pražský mezinárodní knižní veletrh a festival (14.-17. 5. 1992), jehož tématem je vzdělání, lidská práva a literatura....
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 246, 19. 10., s. 18
Annotation: O chystaných veletrzích: Svět knihy (pořadatel Svaz knihkupců a nakladatelů) a Mezinárodní knižní veletrh Praha '97 (pořadatel Srp Karel a Artfórum...
Article