By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Praha...
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 68-75
Annotation: O prehistorii Prahy podle různých kronik a dostupných pramenů.
Article
2
...Bubeneč (Praha, Česko) ge128418 czenas...
In: Prager Presse. -- Roč. 9, 1929, č. 11, 11. 1., odpolední vydání, s. 3-4
Annotation: "Kafkovská" causerie o "mysteriosním" topografickém vymezení obou pražských čtvrtí - o dopisech, jež adresátům nedocházejí.
Article
3
...Hradčany (Praha, Česko) ge137103 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 144, 21. 6., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
4
by Kraus, František Robert, 1903-1967
Published Praha : Cattacan, 2020.
...Praha (Česko) ge118011 czenas...
Annotation: Kniha povídek z prostředí pražského Josefova a jiných míst staré Prahy; s uvedenou předmluvou, uvedeným doslovem, edičními a redakčními poznámkami...
Book
5
...Praha...
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 4, 1985, s. 323-334
Annotation: Esej o sedmi kapitolách.
Article
6
...Praha...
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 9, 1990, s. 69-71
Article
7
...Praha...
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 139-140
Annotation: Poznámka, která podivným tónem upozorňuje nejen na architektonickou zkázu Prahy (která se rovná zkáze lidí, jež zde žijí).
Article
8
...Praha...
In: Volksblatt für Böhmen. -- Roč. 1, 1848, č. 46, 19. 8., s. 182
Annotation: Důvody, pro které Praha nemůže být pevností.
Article
9
...Praha...
In: Illustrirtes Volksblatt für Böhmen. -- Roč. 1, 1848, č. 65, 22. 10., s. 257-259; č. 66, 24. 10., s. 261
Annotation: O změně v tvářnosti a v životě Prahy od udělení konstituce. O pražském proletariátu, cenách životních potřeb, o některých tíživých...
Article
10
...Praha...
In: Libussa. -- Roč. 7, 1848, s. 92-118
Annotation: Der Dom auf dem Hradčin - Todt liegt die Stadt noch: dunkle Schatten walten,... Die Daliborka - Was soll dort in dörrender Sonne Schein...
Article
11
...Praha...
In: Erinnerungen. -- Roč. 34, 1854, s. 315-316
Annotation: Vzpomíná, jakých uměleckých památek zanechala v Praze návštěva rakouských císařských novomanželů v červnu 1854.
Article
12
...Praha...
In: Slovan. -- Roč. 6, 1874, č. 22-27, 30. 5.-20. 6., s. 237, 247, 258, 267-268, 267, 287
Annotation: Článek o pražských kavárnách (pokračující datace: 27. 6., 4. 7.).
Article
13
...Praha...
In: Erinnerungen. -- Roč. 32, 1852, s. 236-240
Annotation: Arabeska. Pověst z kláštera kajícnic na Malé Straně Pražské.
Article
14
...Praha...
In: Erinnerungen. -- Roč. 25, 1845, s. 136
Annotation: Ein unglückliches Elementar-Ereigniss, das Epoche macht in den Annalen Prags, und worüber wir in gedrängster Kürze berichten müssen, ehe der letzte...
Article
15
...Praha...
In: Erinnerungen. -- Roč. 41, 1861, č. 9, s. 276-279
Annotation: Prager Sage.
Article
16
...Praha...
In: Prager Presse. -- Roč. 15, 1935, č. 61, 3. 3., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Causerie z pražského života.
Article
17
...Praha...
In: Prager Presse. -- Roč. 15, 1935, č. 82, 24. 3., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Dovětek ke causerii Prager Geschichte - fejeton v Prager Presse 15, 1935, M. -Ausg. č. 61, str. 6, 3. 3.
Article
18
...Praha...
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 287, 20. 11., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Causerie o Staré Praze.
Article
19
...Praha...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 2, 1835, č. 42, s. 330-331
Annotation: Aus den Papieren eines reisenden Norddeutschen. Nadšený popis Prahy.
Article
20
...Praha...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 3, 1836, č. 13, s. 97-99; č. 14, s. 109-110
Annotation: Popis města a jeho zařízení.
Article