By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


7
In: Národní osvobození. -- Roč. 8, 1931, č. 70, 11. 3., s. 3
Annotation: Citát z Vitrinky 8, č. 2 o unikátní knihovně Dra. : Preiss J., čítající té doby 32 000 svazků. Bibliofilské tisky, celá literatura obrozenecká,...
Article
8
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 31, 31. 7., s. 5
Annotation: Glosa, navazuje na článek Žalozpěv nad marným mamonem (Svobodný zítřek 3, 1947, č. 29, s. 5).
Article
9
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 11, 1. 3. 1897, s. 528
Annotation: O vystoupení skupiny: Preiss Jaroslav ze studentského spolku: Slavia. K Zaslánu v Národních Listech z 23. 2. 1897.
Article
10
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 38, 18. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o knihovně J. Preisse, jež byla v roce 1945 zinventarizována a uložena u ONV v Příbrami.
Article
11
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 3, 1931, č. 1, s. 65-66
Annotation: Bohemica a slavica v 32. 000 svazkové soukromé knihovně: Preiss Jaroslav.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 29. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 178, 1. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 31, 6. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 29, 17. 7., s. 5
Annotation: Glosa o osudu knižní sbírky J. Preisse.
Article
16
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 134, 11. 7., příl. HN na víkend, č. 28, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Vitrinka. -- Roč. 8, 1930/1931, č. 2, únor 1931, s. 66
Annotation: O obsahu knihovny: dr. Preiss Jaroslav, jíž bylo vzpomenuto u příležitosti 60. narozenin jejího majitele; čítá 32. 000 svazků.
Article
18
In: Lidové noviny : ranní Lidové noviny. -- Roč. 15, 1907, č. 69, 10. 3., s. 2
Annotation: Preis Jaroslav vystoupil z redakce Národní listy. Časopis Den se mění v deník; redakci vede: Tobolka Zdeněk Václav.
Article
19
In: Lumír. -- Roč. 53, 1926/1927, č. 9, 23. 12. 1926, s. 503
Annotation: Též o tom, že úplnou Moderní revue i s doplněnými cenzurovanými místy zakoupil dr. Preiss J.
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 306, 7. 11., s. 4
Annotation: O výše uvedeném věnování prvotisku na 45 lístcích Národnímu museu dr. : Preiss Jaroslav. Bezruč Petr.
Article