By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 49 (3), s. 29-36
Annotation: Životopisný článek.
Article
2
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 46, 2013, č. 5, s. 36-38
Annotation: Životopisná stať.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 46, 23. 2., příl. Orientace, s. v
Annotation: Životopisný článek o O. Preusslerovi.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 44, 21. 2., s. 28
Annotation: Nekrolog libereckého rodáka.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 44, 21. 2., s. B10
iDnes.cz [online]. -- 20. 2. 2013
Annotation: Zpráva o úmrtí litereckého rodáka O. Preusslera ve věku 89 let.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 293, 16. 12., příl. Umění a kritika, s. 17 a 19
Annotation: Rozhovor a biografická poznámka; s úryvkem z jeho románu Útěk do Egypta přes království České (Vyšehrad 1996).
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 7, 1996, č. 40, 6. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o večeru, uspořádaném k vydání této knihy; (O. P. nar. 1923 v Liberci).
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 54 (4), s. 17-19
Annotation: Referát o vzpomínkovém večeru 3. 11. 2014 v liberecké knihovně, který byl věnován O. Preusslerovi.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 11-12
Annotation: Rozbor díla.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 298, 20. 12., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 46, 5. 11., s. 18
Annotation: Recenze na filmové zpracování pohádky "Malá čarodějnice".
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 222, 21. 9., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 38, s. 14
Annotation: Recenze; též o autorovi (nar. 1923, Liberec).
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 238, 10. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 5, 1996, č. 51/52, 19. 12., příl. Literatur & Musik, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 297, 19. 12., příl. Salon, č. 6, s. 1
Annotation: Rozhovor s českým rodákem žijícím v Bavorsku o dětské literatuře.
Article
18
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- R. 1993, č. 51/52, 23. 12., s. 13
Annotation: O životě a díle autora knih pro děti, nar. 20. 10. 1923 v Liberci.
Article
19
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-10-8. -- Jg. 27, 2013, S. 173-181
Annotation: Reportáž o výletě inspirovaném románem O. Preußlera "Flucht nach Ägypten".
Article