By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 33, 9. 2., s. 11
Annotation: Báseň.
Article
2
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Článek k jubileu vydání českého slabikáře v Prostějově.
Article
3
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Štafeta. -- Roč. 18, 1986, č. 4, s. 28-29
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
In: Štafeta. -- Roč. 5, 1973, č. 1, březen, s. 1 obálky
Annotation: Úvodník.
Article
5
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 10, prosinec, s. 91
Annotation: Recenze.
Article
6
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 144, 22. 6., s. 13
Annotation: Zpráva o konání 42. ročník recitační soutěže.
Article
7
Published Prostějov : Okresní kulturní středisko : Dům kultury a vzdělávání, 1968-1990.
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
Journal
8
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 125, 31. 5., s. 11
Annotation: Článek o historii Čtenářského spolku v Prostějově, který byl založen 14. 5. 1849.
Article
9
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Národní osvobození. -- Roč. 10, 1933, č. 300, 23. 12., s. 4
Annotation: O rozhodnutí: Akademický spolek v Prostějově, jehož byl: Wolker Jiří členem, vzíti na sebe akci k postavení pomníku Wolkerova.
Article
10
Published Prostějov : Regionální osvětové středisko, 1992-2002.
...Konice (Prostějov, Česko : oblast) ge129627 czenas...
Journal
11
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 458, 13. 9., s. 5
Annotation: U pražského antikváře byl objeven výtisk: Nový zákon z roku 1549, vytištěný v Prostějově.
Article
12
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 191, 7. 8., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o přírůstcích do sbírek archivu J. Wolkera v Prostějově.
Article
13
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 3, s. 27
Annotation: Medailonek.
Article
14
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
In: Štafeta. -- Roč. 15, 1983, č. 4, s. 1-2
Annotation: Úvodník o časopisu Prostějovska.
Article
15
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
In: Štafeta. -- Roč. 4, 1972, č. 1/2, červen, s. 2-3
Annotation: Prohlášení nové redakční rady kulturního časopisu Prostějovska.
Article
16
...Prostějov (Česko : oblast) ge130532 czenas...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 93, 1995, č. 2, s. 316
Annotation: Recenze.
Article
17
18
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 3, s. 68
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 7, 2. 4., s. 14
Annotation: Článek o budově Národního domu v Prostějově.
Article
20
...Prostějov (Česko) ge130531 czenas...
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 122, listopad, s. 3-4, 44
Annotation: Úvodní komentář.
Article