By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Medailonek u příležitosti promítání filmu bratří Formanů Nachové plachty - Z. Psůtková přeložila povídku Alexandra Grina, která je předlohou...
Article
2
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 19. 4., s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 30, 27. 7., s. 2
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
6
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 11, listopad, s. 1
Annotation: O své dětské četbě.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 280, 28. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s překladatelkou, prozaičkou, autorkou rozhlasových her (nar. v Chodově na Domažlicku).
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 6, červen, s. 133-134
Annotation: Medailón k 60. narozeninám překladatelky a spisovatelky 30. 7.
Article
9
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 28, 11. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 100, 30. 4., příl. Slovo na svátek, s. 2
Annotation: Rozhovor; mj. o její knize I nám vládli nemocní?, Práh.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 160, 12. 7., s. 20
Annotation: Nekrolog překladatelky, "která zemřela minulý týden krátce před svými 72. narozeninami"; pohřeb 10. 7. 2001.
Article
13
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 157, 9. 7., s. B9
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 69, 1991, č. 5, 28. 1.-3. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor s překladatelkou.
Article
15
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 17, 1985, č. 16, 17. 4., s. 13
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a překladatelkou.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 45, 6. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 2
Annotation: Rozhovor o její současné překladatelské i původní tvorbě.
Article
17
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 40, 1986, č. 6, 3. 2., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy povídek Obrázek na slonové kosti; též o její překladatelské práci.
Article
18
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1987, č. 2, s. 1
Annotation: Příspěvek překladatelky.
Article
19
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 3, 31. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 39, 1984, č. 23/24, s. 32-33
Annotation: Reportáž.
Article