By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 68, 1990, č. 8, 12. 2., s. 1
Annotation: V rubrice.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 2, 20. 1., s. 15
Annotation: Nekrolog v rubrice Zemřeli.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 40, 5. 10., s. 71
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 3, 12.-18. 1., s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 301, 29. 12., s. 18
Annotation: Zpráva o úmrtí.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1962, č. 334, 3. 12., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 11, 11.-17. 3., s. 15
Annotation: Výzva autora připravované monografie o J. Ptáčkovi k hledání mg. záznamu nahrávek jeho rozhlasových her (v archivu ČR byly "z ideologických...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 14, 3. 9., s. 16
Annotation: Vzpomínky; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 15, 17. 9., s. 16
Annotation: Hlavně o svých rozhlasových hrách; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 16, 1. 10., s. 16
Annotation: V rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 17, 15. 10., s. 16
Annotation: V rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 18, 29. 10., s. 16
Annotation: Závěr vzpomínek; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 3, 4. 2., s. 13
Annotation: Redakční poznámka k otištěnému polemickému ohlasu M. Stuchla na vzpomínkový seriál J. Ptáčka Pod širákem rozhlasu (DN č. 14-18/2002); otištěna...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 29, 14. 7., s. 10
Annotation: Předmluva k otištěné rozhlasové hře J.P. Titanic (s. 10-11).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 47, 21. 11., s. 10
Annotation: Referát o inscenaci
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 1, leden, s. 40-41
Annotation: Referát.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 2, 4. 1., s. 21
Annotation: O rozhlasové inscenaci.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 6, 1. 2., s. 11
Annotation: Poznámka o novém nastudování rozhlasové hry z roku 1962.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 10, 1. 3., s. 21
Annotation: Recenze rozhlasové inscenace.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 37, 8.-14. 9., s. 5
Annotation: Recenze reprízy rozhlasové inscenace z roku 1989.
Article