By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., příl. Listy na víkend, s. 3
Annotation: Rozhovor s autorkou mj. knih Marťanský dopoledník, Tajný přítel.
Article
2
3
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 98, 1995, č. 32, 12. 9., obálka s. 2
Annotation: Rozhovor o svém psaní pro děti.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 100, 29. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 5, 29. 1., s. 20
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u ukázky Stará láska nerezaví z její pohádkové knížky.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 24, prosinec, s. 71-72
Annotation: Rozhovor s nakladatelkou.
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 1. 5 2017
Annotation: Zpráva o vydání knihy J. Ptáčkové "Víla Odetta : detektivní kancelář Popleta".
Article
9
In: Básník. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
10
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 14, 2009, č. 2/3, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 19, 12. 7., s. 15
Annotation: Ptáčková Jindřiška; polemika s jejím článkem. Kritika úvah o možném zavedení tohoto slabikáře do naší výuky.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 47, 24. 2., příl. Ahoj na sobotu, č. 8, s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 4, 1995, č. 243, 17. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor s J. P. o její nové knížce o dětech pro dospělé Raduji se ze života, ale většinou ne a její spisovatelské a redaktorské činnosti.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 45, 29. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 98, 1995, č. 40, 7. 11., s. 25
Annotation: Poznámka k vydání se slovem autorky.
Article
16
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 2. 2014
Annotation: Zpráva o projektu podporující dětské čtenářství, z něhož vzešla publikace "A jako aligátorka".
Article
17
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 5, 1996, č. 51/52, 19. 12., příl. Literatur & Musik, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Knihy 93. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 3, 1993, č. 18, 10. 5., s. 37
Annotation: Rozhovor s autorkou o právě vycházející knize.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 24, 21. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article