By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 64, 2002, č. 10, říjen, s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 82, 8. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o úmrtí psychiatra (nar. 1956), autora prózy Korvína, 3. 4.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 81, 7. 4., s. 11
Annotation: Nekrolog; P. R. zemřel 3. 4., narodil se 1956.
Article
4
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 88, 15. 4., s. 16
Annotation: Nekrolog.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 4. 4. 2012
Annotation: Medailon literárního vědce P. Rákose.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 18, 29. 8., s. 28
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 23, 1. 2., s. 11
iHned.cz [online]. -- 1. 2. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
9
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 38, 18. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 197, 24. 8., příl. Salon, č. 282, s. 2
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
In: Mravuprosté epištoly. -- s. 7-15
Annotation: Autorská předmluva ke knize úvah a zamyšlení, soustředěných do kapitol: O smyslu a hodnotě života, O optimismu a pesimismu, Jazyk coby překážka...
Book Chapter
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 23, 28. 1., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 122-125
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 8, 1999, č. 4, 21. 3., Literární a výtvarná příloha, s. 6
Annotation: Biografická poznámka u dosud nepublikovaných textů P. R. na téže straně.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 6, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Korvína čili Kniha o havranech. -- s. 200-205
Annotation: Úryvky z posudků psaných v letech 1990-1992 pro první vyd. Korvíny v r. 1993 (text S. Ptáčka je odborným vyjádřením ornitologa); - s Poznámkami...
Book Chapter
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 19, 16. 9., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 1. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 164, 16. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 4, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article