By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Rada, Karel, 1964-
Published Liberec : Nakladatelství Bor, 2020.
Annotation: Román; s uvedeným doslovem a bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka, s jeho fot.).
Book
2
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 44
Annotation: Biografická poznámka u prózy na s. 42-44.
Article
3
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 26, s. 8
Annotation: Biograficko-bibliografické údaje K. R.; k textům otištěným na s. 8-9.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 17, 15. 8., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2012, č. 20/21, léto/podzim, s. 13-15
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 4, 15. 4., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
9
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 10, 20. 1., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 15, 2016, č. 3/4, s. 89-94
Annotation: Povídka - ukázka z připravované knihy "Kunderion". Připojena bio-bibliografická poznámka (s. 94).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 30. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2012, č. 13, 18. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 21, 14. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Okruh. -- ISSN 1211-927X. -- R. 1997, č. 4, s. 18
Annotation: Poznámka šéfredaktora o zániku Iniciál.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 7, s. 24
Annotation: Recenzní glosa k prozaickému přepisu původní filmové povídky Stará vlna; v rubrice Strky-frky.
Article
16
In: Kafe. -- R. 2009, č. 1, s. 24-29
Annotation: Rozhovor se spisovatelem K. Radou, členem Skupiny XXVI, zejm. o jeho (dosud nepublikované) sbírce Kniha veršů nemravných, mj. též o internetové...
Article
17
In: Kluci, kde jste?. -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi (s fot.).
Book Chapter
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 8, 20. 10., s. 86-87
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 1, s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
20