By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Geras (Rakousko) ge162807 czenas...
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 11, 1902, č. 2, únor, s. 135-149
Annotation: Strahovský knihovník o Klášterních knihovnách arcivévodství D. a H. Rakouských a soupis jejich bohemik. Klášterní knihovny. Přehled rukopisů....
Article
2
...Vídeň (Rakousko) ge131380 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 51, 29. 2., s. 5
Annotation: Fejeton ze současné Vídně. Současná bída a minulý lesk.
Article
3
...Vídeň (Rakousko) ge131380 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 33, 29. 6., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
4
...Vídeň (Rakousko) ge131380 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 227, 28. 9., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
5
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Českoslovanský vlastenský deník. -- Roč. 1, 1848, č. 84, 10. 10., s. 337
Annotation: Prohlášení obou spolků, že v případě, kdyby došlo v rakouském státě k násilnému uchvácení moci a vlády menšinou říšského sněmu,...
Article
6
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 107-113
Annotation: "Ještě se díváme na Rakousko dvojím zrakem. Vedle nepříjemných vzpomínek jsou tu i obavy, vedle sentimentalit vojenských staropensistů slyšíme...
Article
7
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 217-221
Annotation: "O prvně jmenovaném činiteli našeho života, o mladé generaci, bylo vždy těžko psát a obtíže se nyní, po událostech posledních měsíců,...
Article
8
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 20, 28. 6., s. 77-78
Annotation: Německá jednota v Rakousku.
Article
9
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 57, 8. 3., s. 1
Annotation: Fejeton o českém daru rakouským hokejistům. Byl poskytnut rakouským školám.
Article
10
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 163, 2. 12., s. 1-2
Annotation: Úvaha o obnově demokracie v Rakousku.
Article
11
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 66, 19. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o Rakousku-Uhersku a jeho dědictví v podobě Rakouska.
Article
12
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 10, 10. 1., s. 41-44
Annotation: Úvahy o nutnosti pevné centrální moci a federativního zřízení v Rakousku.
Article
13
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 60, 1. 3., s. 242-244
Annotation: Vytýká ministerstvu, že se odchýlilo od svého programu z 27. 11. 1848, když vypisuje znovu volby do frankfurtského sněmu mezi Slovinci. Slované...
Article
14
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 9, 9. 1., s. 33-35
Annotation: ...über die Grundrechte der Völker Österreichs.
Article
15
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 180, 4. 12., s. 791-792; č. 181, 5. 12., s. 795-796
Annotation: O úpravě státního zřízení podle návrhů jednak ministerstva, jednak parlamentní strany centra. Pisatel proti těmto návrhům uvádí své námitky...
Article
16
...Rakousko ge130612 czenas...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 16, 16. 6., s. 61-62
Annotation: ...über die Organisierung des österreichischen Staates.
Article
17
...Lambach (Rakousko) ge915601 czenas...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 92, 1969, č. 2, červen, s. 131-137
Annotation: O nálezech v Rakousku.
Article
19
...Rakousko ge130612 czenas...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 12. 2017
Annotation: Článek z prosince 1915.
Article
20
...Rakousko ge130612 czenas...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 12. 2017
Annotation: Článek z prosince 1915.
Article