By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Ransom...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 13
Annotation: Odpověď na nesouhlas překladatele s kritikou jeho překladu románu: McInerney Jay, Ransom.
Article
2
by Hilský, Martin, 1943-
Published Praha : Univerzita Karlova, 1976.
Annotation: Studie s kapitolami Počátky "nové kritiky" v Anglii, I. A. Richards, W. Empson, F. R. Leavis, Počátky "nové kritiky" v Americe, J. C. Ransom, Allan...
Book