By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 119, 23. 5., s. B8
Annotation: Portrét D. Ratha, zmíněna je jeho povídková kniha.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., s. 3
Annotation: Úvodník o knize D. Ratha Přisedněte si. Ukázky jsou otištěny v samostatné příloze Reflexu nazvané Kniha nářků : vězeň č. 1 píše z cely.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., s. 10-13
Annotation: Komentář ke knize D. Ratha (a knize odposlechů Spis Rath).
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2006, č. 158, 10. 7., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 6, 5. 2., s. 30
Annotation: Článek je součástí bloku článků kriticky hodnotících D. Ratha.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 239, 12. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 39, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 234, 6. 10., s. A10
Annotation: Fejeton o knize D. Ratha, sepsané ve vězení.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 32, 7. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 6, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 142, 18. 6., s. A1, A4
Annotation: Článek o knize politika D. Ratha, kterou píše ve vazbě na návrh spisovatele V. Budinského.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 236, 9. 10., s. 9
Annotation: Glosa k rozhodnutí libereckého knihkupectví Jaroslava Fryče, které odmítá prodávat knihu D. Ratha.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 16, 20. 1., s. 5
Annotation: Glosa.
Article
12
In: Řád. -- Přední a zadní záložka
Annotation: Autorova předmluva (s jeho fot.); s další uvedenou předmluvou a bibliografickou poznámkou ve formě poděkování, v níž uvádí použité knižní...
Book Chapter
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 40, 1. 10., s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 26, 2015, č. 49, 30. 11., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 237, 10. 10., s. A4
Annotation: Článek k vydání knihy D. Ratha, sepsané ve vazbě, vydané v nakladatelství P. Paroubkové.
Article
16
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2018, č. 512, 20. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 258, 5. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 10, říjen, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
online
online
Webarchiv
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 1. 9. 2015
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 3, 14. 3., s. [16]-19
Annotation: Dvojrecenze prozaických knih politiků D. Ratha a M. Macka.
Article