By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 51/52, 18.-31. 12., příl. Perspektivy, č. 25, s. ii
Annotation: Medailon S. Renaudové.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 274-276
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2002, č. 1, s. 9-11
Annotation: Informativní článek.
Article
5
In: Řád. -- Roč. 3, 1936, č. 7, s. 468
Annotation: Opravuje chybný verš v básni: Renaudová Suzanne V české vsi, otištěné v minulém čísle: Řádu.
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 21.-27. 1., příl. Perspektivy, č. 2, s. ii
Annotation: Medailon k 50. výročí úmrtí S. Renaud. S otiskem básně 15. březen 1939.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 5. 10., s. 23
Annotation: Medailon S. Renaudové, otisk její básně ze souboru Petrkov 13 a fotografie S. Ficové z cyklu "Pusť i měř".
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 20, 2014, č. [4], 25. 3., s. 68-71
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 50, 28. 2., s. 12
Annotation: Glosa o vzniku Blatného skladby inspirované básní S. Renaud Pojď duše ubohá, je čas jít.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 39, 22.-28. 9., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu z básní S. Renaudové v cyklu Souzvuk.
Article
11
In: Kavárna A.F.F.A.. -- ISSN 0862-8068. -- R. 1995, č. 4, s. 102-108
Annotation: Medailón u ukázek z básní S. R.
Article
12
In: Básníci a samotáři : zaváté postavy české poezie let 1940-1980 : pro generace, které se nesmějí dozvědět [samizdat]. -- S. 19-20
Annotation: Medailon básnířky s připojeným bibliografickým seznamem publikované poezie, dvěma básněmi a úryvkem básně v próze "Ce grand pays d’hiver"...
Book Chapter
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 8
Annotation: Medailón francouzské básnířky; s otištěnými jejími básněmi (přel. Reynek Bohuslav).
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 41, 3. 10., s. 22-24
Annotation: O B. R., jeho ženě: Renaudová Suzanne a jejich životě v Petrkově.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 4, 1993, č. 18, 2. 5., s. 5
Annotation: O tvorbě manželky: Reynek Bohuslav.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 300, 23. 12., příl. Péčko, č. 50, s. 5
Annotation: Vzpomínky synů Jiřího a Daniela Reynkových; Renaudová Suzanne.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 68, 21. 3., příl. Pátek, č. 12, s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 15, 18. 1., s. 5
Annotation: K 10. výročí úmrtí francouzské spisovatelky, ženy B. Reynka; k 21. 1.
Article
20
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 32-33
Annotation: Suzanne Renaud: Dveře v přítmí. Přeložil: Reynek Bohuslav, vydala edice Magnificat v Kroměříži roku 1947. Autor referátu sbírku paní: Renaud...
Article