By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 490
Annotation: Autor uvádí základní sémiotické pojmy.
Article
2
In: Sovětská věda. Jazykověda. -- Roč. 3, 1953, č. 1, únor, s. 94-95
Annotation: Zpráva o diskusi pořádané jazykovědným oddělením Československo-sovětského institutu (24. 10. 1952, Praha).
Article
3
by Hilský, Martin, 1943-
Published Praha : Univerzita Karlova, 1976.
Annotation: Studie s kapitolami Počátky "nové kritiky" v Anglii, I. A. Richards, W. Empson, F. R. Leavis, Počátky "nové kritiky" v Americe, J. C. Ransom, Allan...
Book
4
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 116, podzim, s. [7]-15
Annotation: Recenze a eseje.
Article
5
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 12, 2008, č. 2, s. 41-59
Annotation: Studie o historii a vývoji Nové kritiky, a to jak s ohledem na situaci v USA, tak ve Velké Británii. Vedle jednotlivých jmenovaných zástupců tohoto...
Article
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 91-99
Annotation: O problematických i stále inspirativních aspektech sémiotiky. Východiskem autorových úvah je text L. Orra, který sémiotiku překvapivě spojuje...
Article