By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 8, 1936, č. 3, s. 192
Annotation: Rochowanski L., Columbus in der Slovakei. Bratislava, Eos 1936. Cestopisné dojmy s populárním popisem uměleckých a historických památek a života...
Article
2
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 5, 6. 1., odpolední vydání, s. 8
Annotation: ...je stať: Rochowanski L. W. v č. 12/1937 rakouské revue Die Pause, v níž pojednává o staropražských stavebních památkách a o duchu nové...
Article
3
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 4, 5. 1., odpolední vydání, s. 10
Annotation: Mann Heinrich o vlastivědné knize: Rochowanski Leopold Wolfgang, Columbus in der Slovakei (Bratislava, Eosverlag, ed. Die Welt im Buch, Bd. I., 1936)...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 263-275
Annotation: Studie o způsobu prezentace Bratislavy v etnograficko-literárním časopise "Kolumbus na Slovensku", který vydával rakouský spisovatel L. W. Rochowanski....
Article
5
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 27-41
Annotation: Studie pojednává o německy psaném expresionistickém dramatu z českých zemí, jehož těžiště klade do 10. let 20. století (konkrétně zmiňovaní...
Book Chapter
6
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book
7
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 605-718
Annotation: Ediční komentář k antologii expresionistických dramat vzniklých mezi lety 1910 a 1924 na území českých zemí (nebo jinde autory odtud pocházejícími)...
Book Chapter
8
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2003.
Annotation: Kolektivní dílo 44 autorů; hesla jednotlivých spisovatelů (viz rozpis) jsou stránkována samostatně; s rejstříkem Deutsch-Tschechisches Ortsnahmenregister...
Book