By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


7
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 192-193
Annotation: Zdeněk Rotrekl: Pergameny. Vyšlo v edici Varietas nákladem Karla Kryla v Kroměříži roku 1947. Autor referátu sbírce pana: Rotrekl Zdeněk vytýká,...
Article
8
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 18
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 1, únor/březen, s. 64-66
Annotation: Dopis Z. K. o poezii Z. R. adresovaný autorovi.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 1, únor/březen, s. 69-70
Annotation: Biografická poznámka u výboru z veršů Z. R. na s. 69-77.
Article
11
In: Moment Boby. -- Roč. 4, 1995, č. 1, s. 5
Annotation: Odpověď Z. R. na otázku Co téhle zemi přejete do nového roku?
Article
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 25. 7., s. 1
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k udělení Řádu sv. Cyrila a Metoděje.
Article
13
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 3, 1993, č. 112, 17. 5., s. 5
Annotation: O setkání Z. R. se studenty UJEP Ústí n. L.
Article
14
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 3, 1993, č. 123, 29. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor se Z. R. o otázkách kultury a literatury.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 298, 23. 12., příl. LD vánoční, s. 1
Annotation: Odpověď na otázky vánoční ankety: Jaký dárek Vám udělal v letošním roce největší radost? Koho a čím byste nejraději obdaroval v roce...
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 298, 23. 12., příl. Slovo na Vánoce, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 54, 5. 3., Příloha, s. 7
Annotation: Medailón (převzat z knihy Němé holubice dálek) u ukázek básní a textu Z. R. Školní úloha o velbloudu.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 167, 22. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 298, 23. 12., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article