By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Brno : Krajský výbor KSČ, 1945-2006.Brno : Jihomoravský krajský výbor KSČ.Praha : Rudé právo.Praha : Delta.Brno : Moravskoslezské vydavatelství.Brno : Rovnost.Brno : Moravské novinové nakladatelství.Brno : Vltava-Labe-Press, divize Morava.
...Moravský politický deník Rovnost...
Newspaper
2
Published Brno : Jan Opletal, 1885-1928.
...Dělnická rovnost...
Newspaper
3
by Křivánek, Josef, 1930-2011
Published Brno : Rovnost, 1965.
Annotation: O významu a činnosti časopisu Rovnost; se seznamem a krátkou charakteristikou redaktorů.
Book
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 3. 2020
Annotation: Povídka.
Article
5
Annotation: Monografii tvoří svazek s úvodní studií o historii ilegálního komunistického časopisu Proletářská rovnost, soustředí se na léta 1933-1934;...
Book
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 12
Annotation: Báseň, zmíněn J. J. Rousseau.
Article
7
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 89, 1986, č. 7, září, s. 257-258
Annotation: K 100. výročí.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, červen, s. 1-16
Annotation: Číslo vydané k 100. výročí založení listu.
Article
9
In: Sborník Matice moravské. -- ISSN 0862-0393. -- Roč. 82, 1963, s. 251-257
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 84, 1969, č. 279, 27. 11., s. 5
Annotation: O vztahu E. E. K. k Brnu.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 37, 10. 9., samostatná příloha, s. 1-8
Annotation: Historický přehled.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 1, leden, s. 19-25
Annotation: Přehledová stať o literatuře pro děti v Rovnosti; k 100. výročí deníku 1985; Rovnost.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 195, 20. 8., s. 13.
Annotation: Článek k 65. výročí Rovnosti.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 196, 22. 8., s. [3].
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
Published České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-.Praha : Vltava Labe Media a.s.
...Rovnost...
oficiální web
Newspaper
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 292, 16. 12., příl. Salon, č. 397, s. 2
Annotation: Fejeton inspirovaný fejetonem A. Koenigsmarka Dveře a přednosti (získal hlavní cenu v soutěži Evropský fejeton 2004).
Article
17
In: Sborník Matice moravské. -- ISSN 0862-0393. -- Roč. 82, 1963, s. 215-224
Annotation: Příspěvek z vědecké konference konané v Brně u příležitosti 75. výročí vzniku Rovnosti ve dnech 17. a 18. července 1960.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 99, 1984, č. 291, 8. 12., příl. Čtení na konec týdne, č. 49, s. 1
Annotation: Vzpomínkový sloupek.
Article
19
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 34, 1986, č. 5, říjen, s. 773
Annotation: Rovnost; recenze.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 73, 1987, č. 2, s. 143
Annotation: Recenze; Rovnost.
Article