By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 101, 1. 5., s. 9
Annotation: Báseň z roku 1949.
Article
2
Published Praha : Tiskové družstvo českoslovanské strany sociálně demokratické : Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická - Tiskový výbor : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Antonín Svěcený), 1902-1920.
Journal
3
In: Česká mysl. -- Roč. 9, 1908, č. 1, 1. 1., s. 70
Annotation: Rediguje: Macek Antonín, vydavatelem: Svěcený Antonín. Majitel Tiskového výboru československé strany sociálně demokratické. 7. ročník.
Article
4
In: Právo lidu. -- Roč. 14, 1905, 3. 3., s. 62
Annotation: Doporučuje se odběr ilustrovaného měsíčníku R. K.
Article
5
In: Dělnická osvěta. -- Roč. 4, 1910, č. 12, 15. 6., s. 141
Annotation: O zahájení 10. ročníku R. K. za redakce: Macek Antonín.
Article
6
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 22, 1988, č. 2, červen, s. 71-146
Annotation: O beletristickém a uměleckovýchovném časopise (1901-1920), jehož vůdčími osobnostmi byli: Krejčí František Václav, Macek Antonín; týká...
Article
7
In: Právo lidu. -- Roč. 22, 1913, č. 74, 16. 3., Příloha, s. 2
Annotation: Nakladatelská informace. Časopis rediguje: Macek Antonín.
Article
8
In: Právo lidu. -- Roč. 22, 1913, č. 161, 14. 6., s. 5
Annotation: Propagace časopisu s uvedením obsahu jeho 1. čísla i ohlasů, které toto číslo vzbudilo v tisku. Redaktorem časopisu je: Macek Antonín, přispěli:...
Article
9
In: Právo lidu. -- Roč. 10, 1901, č. 102, 14. 4.
Annotation: Od 1. června počnou vycházet R. K., ilustrovaný lidový měsíčník pro zábavu a poučení, redakcí: Krejčí František Václav.
Article
10
In: Právo lidu. -- Roč. 24, 1915, č. 161, 13. 6., příl. Příloha, č. 2, s. 1
Annotation: R. K. oznamují, že budou vycházet.
Article
11
In: Moderní revue. -- Sv. 12, 1900/1901, 9. 6. 1901, s. 323
Annotation: Epigram. "Strana to dí - já myslím, že to div"...
Article
12
In: Kmen. -- Roč. 3, 1919/1920, s. 103, 111-112
Annotation: O tom.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1987, č. 1, s. 13-17
Annotation: O zásluhách A. Macka jako redaktora časopisu Rudé květy.
Article
14
...Co si zpívá : [Být hláskou v prokletí, být složkou vichoru... /] : (Rudé květy 1910) /...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 1, 3. 1., s. 1
Annotation: Stručný redakční nekrolog pod snímkem zemřelého spisovatele; připojeny oficiální vládní a stranické kondolence a další texty.
Article
15
Published Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Antonín Svěcený), 1915-1919
...Rudé květy...
Journal