By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 13
Annotation: Odpověď na nesouhlas překladatele s kritikou jeho překladu románu: McInerney Jay, Ransom.
Article
2
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 2, červen, s. 71-78
Annotation: Rozbor českého překladu; totéž u knih: Salvador Dalí: "Mé vášně, Rozhovory z let 1966-67" zaznamenal Louis Pauwels, přeložili Eva Rudyšarová-Mišíková...
Article